baumit life challenge 2018 s chateau ruban toptrendy sk kópia

 

Life Challenge sa stáva pojmom: Baumit ponúka takmer neobmedzené možnosti pre jedinečný charakter každej budovy – výberom materiálov, štruktúr, tvarov a farieb. Táto skutočnosť stála pri zrode myšlienky zorganizovať súťaž pre najkrajšie európske fasády Baumit Life Challenge, ktorá sa dnes teší veľkej obľube, a tak sa pokračuje v sérii súťaží každý druhý rok už po tretí raz.

 

 baumit life challenge 2018 s chateau ruban toptrendy sk kópia

 Jedným z troch slovenských nominovaných projektov je aj rekonštrukcia vinárne Chateau Rubáň. Fasádne stvárnenie ozvláštňuje zrkadlová fasáda, odrážajúca prírodné okolie v blízkosti areálu. Foto: Baumit

 

 

 

Viac ako 320 projektov hodnotila nezávislá odborná porota vopred v 6 kategóriách: Rodinný dom, Bytový dom, Nebytová stavba, Zateplený objekt, Renovácia historických objektov a špeciálna kategória pod názvom „Štruktúra podporuje dizajn“. "Bratislava je rodným mestom jednej z našich najúspešnejších a najctižiadostivejších krajín Baumit. Nebolo preto príliš veľkým prekvapením, keď Baumit Slovensko získalo ocenenie Life Challenge Award 2016 s pozoruhodným projektom „Škôlka Limbach," povedal Robert Schmid, majiteľ spoločnosti Baumit. 

 

 

Andrey Pashenko z ukrajinského štúdia architektov A. Pashenko referuje o svojich zážitkoch z Life Challenge nasledovne: „Zúčastnil som sa tejto súťaže dvakrát a vždy som bol ohúrený jej fantastickou atmosférou. Po prvý raz to bolo finále vo Viedni, ktoré som si skutočne užil, ale merítko a nezameniteľná „chuť“ prezentácie v Madride mi doslova vzali dych. Podľa slov marketingového riaditeľa, Tomáša Seppa, je cieľom tejto súťaže poukázať na menej typické fasádne riešenia a predstaviť kreatívny potenciál fasád vo svete. 

 

 

 

 

"Architektúra by mala chrániť na starších objektoch to hodnotné a prispôsobovať ich súčasnému dobrému vkusu." 

 Andrea Bacová, predsedkyňa odbornej poroty Life Challenge 2018

 

 

 

 

Medzi nominované stavby sa tento rok dostali aj tri slovenské projekty. Medzinárodná odborná porota, pozostávajúca  z 13 renomovaných architektov, zostavila prostredníctvom online hlasovania zoznam so 6 najlepšími projektmi v každej kategórii. Predsedkyňou poroty je v tomto ročníku architektka Andrea Bacová zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tá vidí v súťaži Life Challenge možnosť pozorovať, k akým zmenám dochádza v súčasnej architektúre. Pokračuje Andrea Bacová: "Pozoruhodným je tu spojenie izolácie s inými stavebnými materiálmi. Práve toto spojenie vytvára v konečnom dôsledku originálne fasádne riešenia," vyjadrujúc optimizmus ďalej zdôrazňuje, "Architektúra by mala chrániť na starších objektoch to hodnotné a prispôsobovať ich súčasnému dobrému vkusu." 

 

 

O tom, ktorá z nominovaných fasád sa stane víťaznou, sa dozvieme už tento týždeň. K udeľovaniu cien dôjde 14. júna 2018 v priestoroch Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute. "Pozvanie prijalo viac ako 500 hostí z Európy aj Ázie, ktorí prejavili o architektúru nášho mesta výrazný záujem. Architektov zo Španielska očaril okrem iného urbanizmus sídliska Petržalka. Našim cieľom je preto pri tejto príležitosti poukázať na to, čo je u nás jedinečné a pôjde preto predovšetkým a hodnotné funkcionalistické a modernistické stavby," Ľuboš Fussek, riaditeľ spoločnosti Baumit.