Atelier Hlavina je značka, pod ktorou už niekoľko rokov umenie na webe prezentuje spoločnosť HLAVINA s.r.o.. Forma prezentácie výtvarného umenia je moderná, prispôsobená dnešnej dobe a životu, ktorý často prebieha virtuálne. Výhodou takejto galérie je, že prezentácii umenia odpadajú rôzne limity, s ktorými sa boria kamenné galérie. Napríklad množstvo vystavených diel je v online galérii takmer nekonečné.

 

 Foto10

 

Umelec môže svoje dielo prezentovať aj v prípade, že už sa konkrétny obraz či socha nachádza u svojho nového majiteľa, alebo je súčasťou stálej zbierky niektorej z kamenných galérií. Tiež odpadá limit otváracích hodín takejto galérie, pretože ju môžete navštíviť hocikedy celých sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Nemusíte návštevu galérie zdĺhavo plánovať a môžete si tam „zabehnúť“ kedykoľvek, keď máte chvíľu čas a pripojenie k wifi. Nijako tým nechceme odrádzať od návštevy kamenných galérií a fyzických výstav. Takto vystavené diela, majú opäť niečo, čo zatiaľ žiadna online technológia autenticky nesprostredkuje. A preto aj my v našej online galérii Atelier Hlavina, pristupujeme k príprave fyzických výstav, na ktorých umelci, ktorých diela máme tú česť vystavovať, predvedú na pár dní svoje diela reálnemu publiku.

 

 

Nová výstava TRI_TRAJA

A práve takou výstavou je aj aktuálne pripravovaná výstava TRI_TRAJA, na ktorej sa predstavia šiesti dvorní autori, ktorí vystavujú na online galérii Atelier Hlavina už dlhšiu dobu. Uvidíte zaujímavé keramické a sklenené diela poprednej slovenskej keramikárky Ivett Axamitovej. Ďalej krásne a nežne zobrazený svet žien na obrazoch talentovanej Mileny Ďuricovej. A do tretice to bude výtvarníčka z Českej republiky, pani Danuše Markovová, ktorá sa v svojich dielach často venuje neustálemu kolobehu života a prírody. No a ku trom dámam umelkyniam sa pripoja traja muži. Svoje obrazy predstaví pán Richard Grega, ktorý sa okrem iného podieľal aj na reštaurátorských prácach na obnove bratislavskej Reduty a košického Dómu sv.Alžbety. Mužnú silu zastupujú diela Ivana Patúca, pretože výtvarným médiom sa mu stali valcované kovové polotovary – plechy, rozdelené na pásy, ktoré zapletá kreatívny spôsobom tak, že dokonale vytvára uveriteľné a dokonale identifikovateľné postavy a s ničím iným neporovnateľné diela. No a trojicu mužov uzavrie Peter Pauko z Nitry, mladý muž, ktorý sa na  svoju aktuálnu tvorbu nechal inšpirovať námetom, ktorý je vo výtvarnom umení odjakživa – témou krajiny, pričom na začiatku bol skoro ironické zvolanie „väčšinového diváka“ - Aké milé! Aká pekná krajinka! Výstava TRI_TRAJA sa bude konať v Sklenenom pavilóne parku kaštieľa v Čereňanoch, začína sa slávnostnou vernisážou v piatok 27.4.2018 a potrvá do 20.5.2018, otvorené bude denne okrem nedele od 13:00 do18:00 hodiny.

 

 

Umenie a pomoc

Ako to už býva na výstavách Atelieru Hlavina zvykom, opäť sa pokúsime spojiť umenie s filantropiou, pretože už tradične bude našim hosťom aj nezisková organizácia Plamienok. Počas celej výstavy bude prebiehať zbierka pre podporu práce skvelého tímu ľudí, ktorí robia neoceniteľnú prácu pre deti v terminálnom štádiu choroby. Nezisková organizácia Plamienok sa venuje starostlivosti o deti s nevyliečiteľnými chorobami. Ich primárna činnosť sa dá označiť ako  mobilný hospic. Pracuje tam tím odborníkov, ktorý ponúka nevyliečiteľne chorým deťom možnosť prežiť život doma, v kruhu svojich najbližších. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálni pracovníci z Plamienku navštevujú deti  priamo doma a poskytujú im paliatívnu liečbu a starostlivosť v ich domácom prostredí. Zamestnanci hospicu sú odborníci, ktorí sa špecializujú na liečbu telesných ťažkostí smrteľne chorých detí v domácom prostredí a majú s ňou skúsenosti. S rodičmi podrobne hovoria o všetkých ťažkostiach, ktoré môžu nastať, aby boli pripravení na každú situáciu a vedeli svojmu dieťaťu pomôcť okamžite, kým na zavolanie prídu na návštevu.

 

Iste neoľutujete, ak si nájdete čas a prídete sa pozrieť na výstavu TRI_TRAJA. A strávite zopár chvíľ pri  zaujímavých dielach Ivett Axamitovej, Danuše Markovovej, Mileny Ďuricovej, Richarda Gregu, Petra Pauka a Ivana Patúca. A súčasne svojou účasťou podporíte myšlienku pomoci neziskovej organizácii PLAMIENOK v krásnom prostredí parku Kaštieľa v Čereňanoch.

 

 

Niečo o autoroch:

 

hlavina ivett axamitova

 

Ivett Axamitová - pochádza z Ivanky pri Dunaji. Študovala na keramickej škole v Modre, kde získala znalosti remesla. Po absolvovaní pokračovala v štúdiu na ŠUPke v odbore keramika a súkromne absolvovala štúdium u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Profesionálne tvorí od roku 1990, kedy vytvorila prvé súborné dielo a začala vystavovať doma i v zahraničí. V roku 2017 získala cenu Fra Angelica za osobný prínos do kresťanských hodnôt vo výtvarnom umení na Slovensku.

 

 

hlavina milena duricova

 

Milena Ďuricová – pochádza z Horných Zieleníc pri Hlohovci, ukončila  vysokoškolské štúdium na PF v Nitre odbor  slovenský jazyk – výtvarná výchova. Postgraduálne štúdium v odbore Teória vyučovania výtvarnej výchovy ukončila v roku 1987. Do aktívneho výtvarného života vstúpila v roku 2001 a doteraz svoje diela prezentovala na 15 autorských výstavách na Slovensku a v roku 2007 reprezentovala Slovensko na kolektívnej výstave v belgickom De Panne.

 

 

hlavina danuše markovová

 

Danuše Markovová - je absolventka Ostravské univerzity v odbore Výtvarná výchova – Český jazyk. Od roku 2005 je členkou Únie výtvarných umelcov Českej republiky. Vo svojej voľnej tvorbe sa v súčasnosti venuje tvorbe ucelených cyklov, napríklad: Pražský kaleidoskop, Pohádkové časy, Měsíční rytmy, Ztratil se pes, Krajina vody a mnohé iné. Svoje diela podpisuje skráteným signom „Markova“. Doteraz sa zúčastnila viac ako dvadsiatich kolektívnych výstav v Českej republike, Slovenskej republike a v Poľsku a v Českej republike sa doteraz prezentovala viac ako desiatimi autorskými výstavami.

 

 

hlavina richard grega

 

Richard Grega – jeho maliarsku tvorbu ovplyvnili predovšetkým výtvarní umelci Endre Szász, Juraj Dolán, Albín Brunovský a  Marián Komáček. Prvú výstavu Kresby mal v roku 1979 v Štúdiu 77 v Spišskej Novej Vsi. Nasledovalo 70 výstav olejomalieb, z toho 3 samostatné, doma aj v zahraničí. Autorove obrazy sú v súkromných zbierkach v USA, Holandsku, Francúzsku, Austrálii, Nemecku, Česku, Maďarsku a na Slovensku. V súčasnosti žije vo Vysokých Tatrách a venuje sa maľbe a fotografii.

 

 

 

hlavina ivan patúc

 

Ivan Patúc -  narodil sa na Myjave a svoj talent začal rozvíjať na Strednej škole umeleckého priemyslu v  Bratislave, odbor keramika (1987–1990). Následne jeho cesta viedla  priamo na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 absolvoval odbor – sochárstvo v ateliéri prof. J. Jankoviča. Ešte počas vysokoškolského štúdia úplne náhodou prišiel na techniku zapletania hliníkových pások do seba a autor doteraz vedie autentický dialóg s kovom, v rámci ktorého odkrýva tajomstvá tohto materiálu. Žije a tvorí v Bratislave.

 

 

 

hlavina peter pauko

 

Peter Pauko - sa narodil v Martine a študoval na UKF Nitra Výtvarnú tvorbu u Karola Barona a Roberta Bielika v rokoch 2000-2005. Návštevníkom výstavy sa predstavuje svojou aktuálnou tvorbou, ktorú sám označuje ako: „Taká pekná, súčasná krajinomaľba“. Téma krajiny je pokračovaním  jeho poslednej samostatnej výstavy kde začal s pracovať na prvých krajinomaľbách a začal vo svojich obrazoch riešiť krajinu. Téma ho zaujala  skôr s dôrazom na polohu maľby samotnej. Dôležitý je pre neho spôsob zobrazenia, použitie výtvarnej skratky, využitie štylizácie, samotná téma je len doplnkom.