inteligentny systemPrednosti inteligentných systémov v oblasti úspory energií, vyššej bezpečnosti objektu a ochrany osôb, komfortu, pohodlia a racionálneho ovládania použitých technológií, sú rozhodujúcim argumentom pre inteligentné riešenia v dome.

Bezdrôtový alebo drôtový?

Bezdrôtová regulácia je určená najmä tam, kde nie je možné alebo kde je technicky veľmi náročné použiť klasický zbernicový systém – napríklad pri rekonštrukciách starých, pamiatkovo chránených objektov či pri dodatočnej inštalácii vykurovacích prvkov. Takto sa možno ľahko vyhnúť nežiaducim stavebným úpravám pre inštaláciu káblových rozvodov regulácie. Kvalitný bezdrôtový systém umožňuje rýchle zmeny bez zložitých zásahov a vyznačuje sa stavebnicovou koncepciou, umožňujúcou okrem regulácie vykurovania aj ovládanie žalúzií, svetiel, brán a začlenenie bezpečnostných systémov i alarmov.


Zbernicové inteligentné systémy

Najväčšiu flexibilitu a variabilitu regulácie ponúkajú drôtové, tzv. zbernicové inteligentné systémy. Ich jedinou nevýhodou je, že vyžadujú stavebné úpravy, preto sú vhodné najmä pre novostavby a v prípade veľkých rekonštrukcií. Na druhej strane ponúkajú široké možnosti programovania, vytvárania rôznych režimov a vzájomných väzieb medzi použitými technológiami. Drôtové systémy ponúkajú aj širokú škálu ovládačov – programovateľných tlačidiel, termostatov s displejom, LCD displejov či dotykových obrazoviek, ktorými môže používateľ ovládať jednotlivé zariadenia, snímať teplotu v tej-ktorej miestnosti, voliť vhodné režimy a svetelné scény, či meniť teplotu podľa potreby.

Efektívne vykurovanie a chladenie

Prioritou dneška je znižovanie prevádzkových nákladov. Položkami, ktoré predstavujú najväčšie výdavky, sú vykurovanie a chladenie. Vhodne zvolená regulácia zariadení inteligentnými systémami umožňuje citeľne redukovať výdavky. Princíp regulácie celého systému spočíva vo vytváraní rôznych tepelných režimov pre jednotlivé miestnosti a zóny. V závislosti od použitého inteligentného systému možno vytvárať pre každú miestnosť individuálny režim s nastavením zmien teplôt tak, aby teplota v jednotlivých etapách dňa zodpovedala potrebám používateľov. Pre jednu miestnosť či zónu možno vytvoriť niekoľko režimov – „úsporný a používateľský, prítomný a dovolenkový, pre jednotlivé ročné obdobia a podobne," – ktoré efektívne automaticky regulujú teplotu, alebo si ich môže používateľ ľubovoľne prepínať sám. Kvalitné inteligentné systémy dokážu koordinovať fungovanie niekoľkých vykurovacích zariadení súčasne tak, aby bolo čo najefektívnejšie.

Viac sa dočítate na strane 272 – 276

TEXT: Mgr. Jaroslava Červeňáková, Ing. Jaroslav Gdovin
FOTO: El-MONT, Smart Home Design, archív redakcie


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2012