podlahove vykurovaie mPodlahové vykurovanie sa postupom času a vývojom technológií stáva štandardnou súčasťou novostavieb.

podlahove vykurovaieMedzi hlavné výhody tohto systému patrí absencia vykurovacích telies v priestore (čistý využiteľný priestor bez prekážok), zdroj tepla zabudovaný v podlahe (ohrieva nohy, ktoré sú na pocit tepla najcitlivejšie) a teplo stúpajúce cez celý priestor (na základe fyzikálnych zákonov stúpa teplý vzduch smerom nahor). Ekonomické výhody sú jasné, tento typ používa nízkoteplotný zdroj tepla. V reálnych číslach to môže znamenať až 30-percentnú úsporu oproti klasickým vykurovacím telesám. V kombinácii so solárnym systémom väčšiu časť potrebnej teploty vyprodukuje slnko. Okrem ekonomických výhod prináša aj zdravotné benefity, ako napríklad zlepšenie cirkulácie krvného obehu, či absenciu elektrických rozvodov v podlahe. Environmentálnou výhodou je nižšia prevádzková teplota, menšia spotreba plynu, a tým aj menej emisií CO2.

Prevratná technológia

Najnovšou technológiou teplovodného podlahového vykurovania je tzv. suché podlahové kúrenie. Technologicky ide o postup, pri ktorom odpadáva „mokrý" proces, ktorý je najväčšou prekážkou tejto technológie. Postup technológií a snaha vylepšovať priniesli v poslednom čase na náš trh absolútne prevratnú technológiu.


Prefabrikované podlahové teplovodné kúrenie


Je najnovším spôsobom realizácie podlahového vykurovania. Ide o dopredu pripravené kompozitné panely, ktoré sa skladajú z niekoľkých vrstiev a rozvodov. Hlavné výhody technológie sú v jej výške 24 a 18 mm. Na hotový systém sa priamo ukladá podlaha v špeciálnej teplo roznášajúcej vrstve, ktorá zabezpečuje rozptyl tepla po celej ploche panela, čo znižuje spotrebu a zvyšuje výkon. Nepociťujete rozdiely medzi vedením a hluchou hmotou, ako pri klasickej podlahovke. Veľkou výhodou panelu je, z hľadiska energetických úspor, aj okamžitá reakcia. Či už na zvýšenie alebo na zníženie teploty v priestore. Reaguje okamžite a nič jeho reakciu nespomaľuje, čo znamená, že netreba zbytočne vetrať a vyhadzovať naakumulované teplo.

Viac sa dočítate na strane 264 – 265

Text: Peter Drobný
Foto: ASONIUM, Rako


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2010