zdroj tepla 001Väčšina projektantov svojim zákazníkom navrhne teplovzdušné vykurovanie, hoci existuje aj iný, zdravší a efektívnejší spôsob, ktorý má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Ide o získavanie tepla pomocou sálavého zdroja s nízkou spotrebou paliva.

Myšlienka využívať prírodný kameň ako zdroj tepla, je stará už vyše sto rokov. Vo Fínsku, kde sa mastenec ťaží a vyrábajú sa z neho unikátne pece, ľudia už dávno zistili, že mastencové kamene, ktoré hodili do ohňa zostali dlho teplé. Preto sa pokúsili kamene naštiepať a následne pospájať tak, aby vytvorili otvorenú pec. Technológia výroby pecí sa postupom času zlepšovala a už od 80 rokov minulého storočia sa z mastenca vyrábajú pece s uzavretými ohniskami.


Typ vykurovania vplýva na pohodu v interiéri

Pri teplovzdušnom vykurovaní sa teplo získava horením paliva v kovovej vložke vo vnútri kozuba alebo pece. Do miestnosti sa šíri pomocou cirkulácie studeného a teplého vzduchu. Studený vzduch je privádzaný ku kozubovej vložke v jej spodnej časti a keď sa ohreje, zväčší svoj objem a z vrchnej časti kozuba vychádza do miestnosti, čo spôsobuje vznik tepelných zón. Cirkuláciou vzduchu dochádza k prúdeniu anorganických a organických častíc. Vplyvom vysokej povrchovej teploty kovovej vložky (cca 300 °C) sa vysušuje vzduch v priestore. Rozdiel teplôt vzduchu pri zemi a pri strope je veľmi výrazný, čo má negatívny dopad na zdravie obyvateľov.

Ako sme sa dozvedeli od Petra Weisa, konateľa spoločnosti TALC, nosičom tepla pri sálavom vykurovaní sú elektromagnetické vlny v rozsahu infračervenej časti spektra. Dochádza k rovnomernému ohrevu predmetov, povrchov a osôb v priestore. Vzduch je ohrievaný sekundárne od týchto predmetov a teplo sa od zdroja šíri rovnomerne všetkými smermi. Mastencové pece fungujú práve na princípe šírenia sálavého tepla a nemajú zabudovanú kovovú vložku, ktorá by spôsobovala prenos tepla prúdením a zabraňovala ionizácii vzduchu. „Povrch mastencových pecí sa zohrieva na nízku teplotu (do 80 °C), preto je prúdenie tepla v miestnosti minimálne, čo je vhodné pre ľudí s častými ochoreniami horných dýchacích ciest, reumatickými a astmatickými problémami," dodáva Peter Weis.

Text: Ivona Partmanová v spolupráci s Petrom Weisom
Foto: TALC s. r. o.

Viac sa dočítate na stranách 250 – 253


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2013