skrutkove kompresory

 

Manuálna práca je náročná a čoraz viac detailná s ohľadom na vyššiu konkurenciu. To si ale vyžaduje čas a logicky aj zvýšenú spotrebu energií.

Preto už aj v menšom dielenskom prostredí vyhľadávame šetrné riešenia, ktoré dostať za rozumnú cenu a v dobrej kvalite. Obávať by sme sa nemali ani väčších prvotných nákladov, keďže mnohé zo zariadení sú v dnešnej dobe nenahraditeľné. Ktoré sú to? 

Skrutkové kompresory a ich využitie

Skrutkové nie sú jediné na trhu, no aj tak sú medzi majstrami preferované. Ich význam spočíva v špeciálnom tvarovaní a vo vzniknutom priestore, ktorý sa za chodu zmenšuje a stláča vzduch. Počas prevádzky pracujú skrutkové kompresory tichšie, keďže neobsahujú množstvo pohyblivých dielcov. Dielenské prostredie neohrozujú ani otrasmi a vibráciami, čo by mohlo pôsobiť neprofesionálne.

Uprednostňujeme ich v mnohých priemyselných prevádzkach pre menšiu spotrebu energií a pre dobrý ekologický efekt. Za zníženými nákladmi je aj spôsob nasávania atmosférického vzduchu z jednej strany, vytláčanie a vháňanie do vzdušníka na strane druhej. Zníženie nákladov pozorujeme aj vďaka separácii oleja od stlačeného vzduchu, pričom ešte prechádza procesom filtrácie. V zásade dnes sú dostupné aj skrutkové kompresory bezolejové, ktoré pracujú pri ochladzovaní vstrekovaním kvapaliny.

Elektrocentrály srdcom každej dielne

Elektrocentrály prinášajú množstvo výhod aj pre menšie dielenské prostredie. Pomocou tých najlepších môžeme očakávať maximálny výkon a bezpečie bez ohľadu na to, aký typ zariadení na ne napájame. Základný význam elektrocentrál spočíva v premieňaní mechanickej energie na elektrické napätie. Je to takpovediac náhradný zdroj elektriny všade tam, kde nie je dostupné pripojenie na elektrinu. Efektívne ich vieme využiť aj za nepriaznivých okolností - počas búrky alebo iného náhleho výpadku elektrickej energie.

Zdroj obrázku: Hananeko_Studio / Shutterstock.com