mapovanie historie mKatarína Hubová, riaditeľka Slovenskéhu centra dizajnu vie, že dobrý produkt sa nevyvíja ľahko a rýchlo.

 

mapovanie historieAj preto je jedným z jej cieľov zachrániť pre nasledujúce generácie to najlepšie zo slovenskej dizajnérskej tvorby.

Slovenské centrum dizajnu (SCD) oslávilo 20 rokov od svojho založenia. V jeho vedení ste od roku 2003. Ako sa spätne pozeráte na svoje účinkovanie na poste riaditeľky?

Je to zhruba sedem rokov a musím povedať, že mi ubehli veľmi rýchlo. Boli to roky konsolidovania inštitúcie po rokoch stagnácie a za nimi následne prišlo obdobie, na ktoré nespomínam rada – Ministerstvo kultúry SR sa rozhodlo SCD zrušiť. Z tohto obdobia si veľmi cením podporu dizajnérov a mladej generácie. Zmenili sme štatút súťaže Národná cena za dizajn (NCD), časopis Designum vizuálne aj obsahovo, získali sme výstavný priestor Satelit a mohli sme sa systematicky venovať výstavným aktivitám. Začali sme sa venovať tiež odkrývaniu histórie dizajnu. K opakujúcim sa aktivitám pribudla výstava Fórum dizajnu v rámci veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre, na ktorej pravidelne vystavujú školy s výučbou dizajnu. Veľmi sa venujeme práci s mladými dizajnérmi – napríklad víťaz, študent v súťaži NCD, dva roky vytvára vizuálny štýl galérie Satelit. Cieľavedomo sa buduje knižničný a časopisecký fond knižnice SCD a podarilo sa nám vybudovať a napĺňať informačný systém. Máme za sebou úspešné zahraničné prezentácie, napríklad v Saint Etienne na Bienále dizajnu, na BIO Ľubľana alebo výstavu Čas na hru v Bologni v rámci prezentácie Slovenska na veľtrhu detskej knihy. Za našimi alebo mojimi úspechmi i neúspechmi stoja ľudia, dizajnéri, kolegyne a kolegovia – bez nich by som, samozrejme, nič nedokázala.


Viac sa dočítate na strane 78 – 81

TEXT: Sláva Štefancová
FOTO: archív Kataríny Hubovej


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2012