diskusie o architekture mAká je súčasná architektúra na Slovensku? Ako zmýšľajú a tvoria poprední architekti, s akými názormi a nápadmi prichádza mladá nekonformná generácia?

diskusie o architektureKam sa uberá súčasná architektúra u nás a v okolitom svete? Odpovede na tieto otázky ponúkol prvý ročník festivalu architektúry ARCHDAYS 2010, ktorý sa uskutočnil v máji tohto roku v Bratislave. O festivale a stave architektúry na Slovensku hovorí architektka Ľubica Fábri, iniciátorka festivalu ARCHDAYS 2010.

V máji tohto roku ste v Bratislave zorganizovali prvý ročník festivalu architektúry a dizajnu ARCHDAYS 2010. Čo priniesol, čím prekvapil? Chystáte sa organizovať festival pravidelne?

Organizovanie pilotného ročníka je u každého podujatia „skúška ohňom". Dokázali sme pripraviť kvalitné podujatie za podpory mesta Bratislava a s garanciou popredných odborných inštitúcií – FA STU a SKA. Ponúkli sme bohatý a hodnotný program, ale do budúcna máme určite čo zlepšovať. Súdiac podľa konkrétnych reakcií, oslovili sme najmä tú časť odbornej verejnosti, ktorá má záujem o nové informácie, výmenu skúseností, tvorivú konfrontáciu a vytváranie živšej a otvorenejšej scény. Za veľký úspech považujem, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi v Bratislave a realizovať na konferencii AD Forum 2010 vystúpenia mnohých skvelých osobností nielen z domova, Roman Talaš, Viktor Šabík, Peter S. Gromski a ďalší, ale aj zo zahraničia, napríklad Jakub Cigler, Petr Kolář, Hipposdesign (ČR), Krszystof Ingarden (Poľsko), Roland Gruber (Rakúsko), či Paul Angelier (Nemecko). Výstavu ARCHITECTURE.SK si prišlo do Galérie SVÚ pozrieť mnoho návštevníkov aj z radov širšej verejnosti. Na netradičných výstavných miestach (nábytkové obchodné centrá a pasáže) sme pripravili prehliadku tvorby mladých autorov s názvom ARCHFuture 2010. V programe festivalu nechýbali aj komornejšie výstavy architektúry a dizajnu. Festival ARCHDAYS 2010 mal mimoriadne dobrý mediálny ohlas nielen v odborných, ale aj v celoštátnych médiách – čo svedčí o stúpajúcom záujme o architektúru ako fenoménu kvality života všetkých. Chcem pokračovať v tradícii organizovania festivalu ARCHDAYS aj v budúcom roku, predbežne v termíne 2. – 8. 5. 2011, pretože otvorenej diskusie o architektúre nikdy nie je dosť.

Počas festivalu ARCHDAYS 2010 ste pripravili retrospektívnu výstavu ARCHITECTURE.SK.05/10 – 1. úroda. Priblížte nám jej filozofiu, ako ste vyberali spektrum tvorcov a predstavené práce...

Na dokumentačnoprezentačnom projekte ARCHITECTURE. SK.05/10 pracujeme priebežne od roku 2008. Je výnimočný tým, že doň môžu prihlasovať svoje práce – realizované diela, ale aj nerealizované projekty, súťažné či školské návrhy, profesionálni architekti, ako aj študenti architektúry. Ide o nesúťažnú prehliadku – v podstate národný salón architektúry za obdobie rokov 2005 – 2010. Funguje systémom registrácií, takže autori musia pristúpiť k veci aktívne a registrovať do projektu svoje dielo alebo projekt. Motivovať všetkých, ktorých práce by v zbere, podľa mňa ako kurátorky, nemali chýbať sa však ukázalo ako veľmi náročné – časovo i komunikačne. Boli sme nútení rozložiť zber prác na etapy, preto mala plagátová výstava, ktorú sme predstavili počas ARCHDAYS 2010 prívlastok 1. úroda. Predstavili sme na nej to, čo sme stihli zozbierať v 1. etape a na zbere druhej úrody pracujeme. Napriek tomu, že májová výstava obsiahla tvorbu z rokov 2005 – 2010 len čiastočne, predstavila takmer 100 prác od vyše 150 autorov z celého Slovenska. Medzi študentskými projektmi boli zastúpené práce zo všetkých vysokých škôl v SR, ktoré sa venujú vzdelávaniu architektov. Odborná porota v zložení Ivan Gürtler, Martin Mašek, Imrich Pleidel, Ľubomír
Závodný spolu so mnou vybrala na reprezentatívnu putovnú výstavu a do publikácie celkom 70 prác. Na našej webovskej stránke nájdete viac, vrátane všetkých registrovaných prác...

V čom vidíte hlavný zmysel projektov, ktoré organizuje?

Aké máte s nimi ďalšie plány? Ako sa má architektonická tvorba na Slovensku posúvať k lepšiemu, ak ju nebudeme predstavovať v celej šírke rôznych názorov a s čo najširším spektrom autorov, ak sa tvorcovia nebudú verejne konfrontovať navzájom i pred širšou verejnosťou? Ako majú zaujať aj menej známi či mladí dobrí autori z regiónov, a ako sa majú užívatelia a investori zorientovať a rozpoznávať dobrú architektúru, ak na to nevytvoríme širšiu celoslovenskú platformu? Podľa mňa je potrebné v budúcnosti robiť pravidelné salóny architektúry, vrátane interiérovej tvorby. Ak nie každoročne, aspoň bienálne. V súčasnosti „doháňame" zanedbané: paralelne pracujeme na dvoch obdobných projektoch – INTERIOR. SK.05/10 a ARCHITECTURE. SK.05/10. Obidva majú podobný princíp: zozbierať od autorov – profesionálov i študentov – práce, uverejniť ich na internete, urobiť reprezentatívny výber za pomoci odborných porôt, vybrané diela a projekty prezentovať na putovnej výstave, a uzavrieť to vydaním publikácie. V prvom prípade ide o zber prác v oblasti tvorby interiérov a interiérového dizajnu, kde sme obdobie rokov 2005 – 2007 predstavili na šnúre úspešných putovných výstav, počnúc Bratislavou a končiac stredoeurópskymi metropolami ako Viedeň, Budapešť, Berlín a Praha. Po ukončení zberu prác za obdobie rokov 2008 – 2010 (koncom roka 2010) plánujeme opäť výstavné prezentácie a konečne vydanie knihy INTERIOR.SK.05/10, ktorú pripravujem už dlhší čas. V projekte ARCHITECTURE.SK.05/10 chystáme prezentáciu a výber prác, ktoré autori registrujú v 2. časti zberu – „úrode", v Banskej Bystrici v Stredoslovenskej galérii (21. 1. – 27. 2. 2011). O ďalších termínoch a vydaní knihy ARCHITECTURE.SK.05/10 zatiaľ radšej pomlčím – všetky spomenuté aktivity sú závislé od konštruktívnej spolupráce oslovených architektov, no a tiež od získania dostatku peňazí – čo je v dnešnej dobe obzvlášť zložité.

Viac sa dočítate na strane 52 – 56

Text:Martina Swan
Foto: archív Design Slovakia

{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/otvorene_diskusie__o_architekture_nikdy_nie_je_dost/galeria{/ppgallery}
Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2011