verejny priestor v historickom kontexte mSúťaže sa zúčastnili študenti a absolventi odborov architektúry, urbanizmu, krajinnej a záhradnej architektúry a autodidakti, ktorí nepresiahli vek 33 rokov.


1. cena Beton Brož Young Architect Award 2012 v kategórii Projekty


Názov práce: Múzeum a škola flamenca
Autor: Zuzana Procházková
Škola: FUA TU v Liberci
Ateliér: Ateliér Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiřího Suchomela


Víťazný projekt v tejto kategórii rieši historické jadro mesta, do ktorého prináša novú hodnotu. Porota súťaže vnímala ako plus riešenie kultúrne odlišného prostredia, ktoré zvýšilo náročnosť práce. Múzeum a škola flamenca vnášajú potenciál do spustlého historického centra Jerezu v Andalúzii. Autorka návrhu vytvára vnútorný svet, ktorý ohraničuje obvodová stena z dotvárajúca z juhovýchodnej časti uličnú štruktúru. Vytvára zákutia a odlišuje úrovne tanečníkov a návštevníkov. Pre obyvateľov Jerezu, turistov ale aj návštevníkov každoročného festivalu flamenca vytvorila nové záhrady.


text: Sláva Štefancová v spolupráci s Young Architect Award 2012
foto: archív ABF

Viac sa dočítate na stranách 28-29


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2013