dom predstavuje fasada mŠiesty ročník súťaže Fasáda roka 2010 potvrdil jej správne a užitočné smerovanie.

dom predstavuje fasadaRekordný počet 194 prihlásených projektov je dôkazom, že projektanti i stavitelia na Slovensku sa čoraz viac stotožňujú s cieľom vyhlasovateľov trvalo presadzovať a podporovať čo najvyššiu kvalitu fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov.


Dosiaľ boli ocenenia udeľované v kategóriách Novostavba, Rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova, Sanovaná budova a Rodinný dom. Šiesty ročník súťaže priniesol novinku – piatu kategóriu Zateplený panelový dom. Do súťaže bola zaradená s cieľom zvýrazniť dôležitosť panelových domov, ktorých obnova v ostatných rokoch dominuje a dosahuje čoraz lepšie výsledky. Dnes im práve citlivo navrhnutá a kvalitná nová fasáda umožní nielen pretrvať, ale aj uchovať si vlastnú dôstojnosť a výrazne prispieť k dobrému vzhľadu prostredia našich sídlisk. Odborná porota v zložení doc. Ing. arch. Andrea Bacová PhD., prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, PhDr. Ľudovít Petránsky DrSc. a Ing. Ľuboš Fussek nominovala spolu 27 stavieb a udelila päť hlavných cien a deväť čestných uznaní. Slávnostné odovzdávanie ocenení na konci júna tohto roku skončilo udelením zvláštnej ceny – Plyšovej kocky, ktorá je spojená s finančnou dotáciou a patrí k ľudským činom, ktoré menia fasádu „našej spoločnosti."


Viac sa dočítate na strane 132 – 133

TEXT: Martin Mašek
FOTO: Baumit

{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/dom_predstavuje_fasadu/galeria{/ppgallery}
Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2012