dizajn mFerdinand Chrenka, vedúci ateliéru industrial dizajnu je náročný nielen na seba, ale aj na študentov, v ktorých hľadá rovnocenných partnerov.

dizajnMožno aj preto prijímajú na katedru dizajnu VŠVU ročne len dvanásť ľudí z množstva uchádzačov.


V roku 2009 ste získali Národnú cenu za priemyselný dizajn, zároveň ste vedúcim ateliéru priemyselného dizajnu. Ktorá z týchto polôh je vám bližšia – pedagóg alebo dizajnér?


Dúfam, že oboje. Učiť dizajn a zároveň ho aktívne tvoriť je možné, pokiaľ sa spájajú tieto činnosti tvorivosťou. Hľadám stále nové témy a spôsoby ich naplnenia. V učení často experimentujem, v tom mi veľmi pomáhajú dizajnérske skúsenosti zo spolupráce s výrobcami. Na dizajne ma už od mojich začiatkov najviac priťahuje pocit potrebnosti. Nielen jeho samotného ako technicko – výtvarného fenoménu, ale i osobnej potrebnosti človeka, ktorý navrhuje užitočné veci.

Aké sú špecifiká priemyselného dizajnu?

Za prioritnú vlastnosť priemyselného dizajnu pokladáme efektívne produkovanie výrobkov pomocou sériovej výroby a inovatívnych technológií. Dizajn je však v súčasnosti vnímaný ako synonymum doby. Dizajn okrem klasického vnímania má presah aj do mnohých ďalších činností. Stále viac rezonuje jeho charakter ekologický a humanistický.

Ako prebieha štúdium dizajnu na VŠVU?

Na VŠVU sa učí dizajn v troch ateliéroch – transport, produkt a industrial design. V prvom ročníku študenti absolvujú prípravné kurzy, potom pokračujú v špecializácií. Študenti si môžu slobodne vybrať z troch ateliérov a počas štúdia ateliér meniť. Ponúkame im aj pobyty na zahraničných školách. Snažíme sa, aby boli za svoje vzdelanie spoluzodpovední. Rozvíjame ich schopnosti v mnohých oblastiach tvorby, okrem teoretického vzdelania z umenovedných predmetov sa učia ovládať klasické, ale aj digitálne spôsoby navrhovania a realizácie modelov a prototypov. Úspešnosť závisí od špecializácie, ktorej sa chcú venovať, od možnosti praxe a schopností, ktoré u nás v škole získali. Výsledok je individuálny, ale myslím si, že u nás končia často výnimočné osobnosti.

Viac sa dočítate na strane 64 – 66

TEXT: Sláva Štefancová
FOTO: Jakub Klimo, Martin Klimo, archív Ferdinanda Chrenku

{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/dizajn_je_vsade_okolo_nas/galeria{/ppgallery}
Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2012