ce za ar nastupujuca generacia m„Napriek pretrvávajúcej kríze na Slovensku, rovnako ako aj v celej Európe, je kvalita tohtoročných projektov pravdepodobne ešte lepšia ako minulý rok.

rd KosicePrináša to nádej nastupujúcej generácii architektov, ktorá je pripravená presadiť sa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí," zhodnotil XI. ročník súťaže predseda poroty holandský architekt John B. W. Bosch .


Do medzinárodnej poroty okrem jej predsedu zasadli aj Ing. arch. Andrej Alexy (SK), Mgr. akad. arch. Roman Brychta (CZ), Prof. Peter Čanecký (SK), Mag. arch. Beny Meier( AT), Ing. arch. Iľja Skoček (SK) a Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (CZ). Ceny sa už tradične udeľovali v šiestich kategóriách, do ktorých bolo celkovo prihlásených 76 architektonických diel.

Exteriér

Letný pavilón SNG
Autori: Martin Jančok, Aleš Šedivec

Rekonštrukcia a obnova budov

Zastrešenie átria a rekonštrukcia fasády Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Autori: Igor Palčo, Barbara Boríková, Miroslav Egyed, Naďa Doletinová, Jozef Karlubík, Rastislav Kňava


Text: Sláva Štefancová v spolupráci s CE-ZA-AR

Viac sa dočítate na stranách 22-23


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2013