romantika v namornickom style mVýstavba bytových domov je nekonečne diskutovanou problematikou, v ktorej sa zväčša bije kvalita s kvantitou.

romantika v namornickom styleV hlavnom meste Fínska však development, našťastie, sleduje aj vyššie princípy než profit. Hlavnými menovateľmi výstavby sa tu stali energetická efektívnosť, premyslený urbanistický koncept a kvalitná architektúra. To všetko v sebe nesie aj projekt s krkolomným názvom - Merenkulkijanranta.


Rozvoj rezidenčnej výstavby v Helsinkách po roku 2000 vo veľkej miere ovplyvnili sociologické zmeny v krajine. Nová bytová kultúra, ktorú poznamenala zmena životného štýlu a rodinných vzťahov, sa naplno odráža v typológii domov, ale aj v celkovej skladbe a spôsobe urbanistického riešenia rezidenčných komplexov.


Industriálne zóny v popredí


Okolo roku 2010 sa centrom záujmu stali najmä dlho nepovšimnuté územia ako prístav, staré sklady či industriálne pozemky. Niektoré z nových štruktúr zasahujú do centra mesta, vďaka čomu nadobudli skôr typický mestský charakter než bytové celky vybudované v skoršom období. K takýmto patrí napríklad nová rezidenčná a komerčná zóna Jätkäsaari, ktorá rozširuje a rozvíja mestské centrum. Nový východný obvod Helsínk, Kalasatama, zasa vnáša do urbanistickej štruktúry nekonvenčné inšpirácie, nasledujúc koncept mnohých úspešných projektov, ktoré vznikli v rámci nordických krajín. Do ropného prístavu na východe mesta zasahuje aj druhý nový dištrikt Kruunuvoerenranta. Z hľadiska rezidenčného developmentu je však zaujímavý najmä vývoj v západnej pobrežnej časti, ktorá je neodmysliteľné spätá s lodiarskym priemyslom. Pre novú lokalitu Koivusaari sú síce charakteristické projekty menšieho rozsahu, na druhej strane však výrazne pretvárajú siluetu pobrežia Baltského mora. Práve tu, na východnom brehu ostrova Lauttasaari, kde malo predtým sídlo školiace stredisko pre námorníkov, vyrastá nízkoenergetický projekt Merenkulkijanranta.


Novodobé hausboaty

Komplex Merenkulkijanranta už svojím názvom, ktorý vo voľnom preklade značí "námornícky breh", zachováva vernosť historickému odkazu. Lodiarsku minulosť lokality tlmočí aj prostredníctvom riešenia, ktoré vzišlo z architektonickej súťaže spoluorganizovanej mestom Helsinki v roku 2000. Miestna kancelária Arkkitehdit NRT Oy koncipovala bývanie ako lodné paluby, pripomínajúce moderné hausboaty s otvoreným výhľadom na more. Veľká časť komplexu je totiž situovaná priamo nad vodnou hladinou. Tento odvážny koncept je vôbec prvým vo Fínsku, ktorý umožnil umiestniť rezidenčné bývanie priamo na more. Architekti sa vo svojom riešení snažili poskytnúť výhľad a optimálnu slnečnú orientáciu čo najväčšiemu počtu bytov. Ďalšou podmienkou však bolo, aby nový obytný blok nezakrýval výhľady existujúcim budovám. Aj preto nakoniec zvíťazilo terasovité rozloženie hmoty, pričom počet podlaží stúpa smerom od pobrežia. Tri najnižšie objekty sčasti podopierajú pilóty zasadené do mora, vďaka čomu pripomínajú atmosféru mól a rybárskych domov. Jeden z nich sa bude nad hladinou mora "vznášať" v dĺžke až 40 metrov, jeho dokončenie je v pláne v nasledujúcich rokoch. Stupňovité riešenie zároveň reflektuje prirodzené stúpanie pobrežia. Komplex je podľa toho rozdelený na jednotlivé zóny aj v exteriéri – drevené oddychové plošiny pod pilótami ako vychádzkové móla, zelené plochy v kombinácii s dláždenými a nakoniec uličná zóna. Pod pochôdznymi plochami sa nachádza garáž s kapacitou 272 parkovacích miest. V pláne je tiež výstavba malého prístavu, ktorý by umožňoval prístup k objektom aj po vode.


Text: Anna Salvová
Foto: YIT Group
Viac sa dočítate na strane 182-187


Tento článok vyšiel v publikácii Top trendy v bývaní 2013