heluz dum Myslkovice 03Výber murovacieho materiálu ovplyvňuje veľa faktorov, napríklad energetická náročnosť stavby, spôsob vykurovania, typ okien, tvar domu, jeho orientácia na svetové strany a podobne. 

Murovací materiál by mal stavebníkom poskytnúť aj čo najjednoduchšiu realizáciu a projektantom čo najširšie možnosti. Podstatná je tiež redukcia odpadu na stavbe. V tom prípade sa oplatí staviť na systémové riešenie – modulový tehlový systém ponúka nielen dostatok produktov na zhotovenie rôznorodých detailov, ale tiež dokonalé prepojenie prvkov, čo je záruka odolnej a dobre izolovanej stavby.

Jednovrstvové murivo alebo masívna stavba so zateplením?

Podľa platnej európskej legislatívy sú od roku 2020 povolené výlučne novostavby a významné obnovy budov v štandarde A0 (budovy s takmer nulovou potrebou energie). Tento fakt musia reflektovať aj parametre hrubej stavby. Rozhodujúcim faktorom pri výbere murovacieho materiálu sú teda najmä jeho tepelnoizolačné vlastnosti, resp. čo najnižší súčiniteľ prestupu tepla U. Pokiaľ samotný stavebný materiál tieto požiadavky nespĺňa, je potrebné vylepšiť tepelný odpor konštrukcie zatepľovacím systémom.

V sortimente HELUZ dosahujú najlepšie parametre produktové rady FAMILY (U = 0,14 W/m2K) a FAMILY 2in1 (U = 0,11 W/m2K). Uvedené tehlové bloky majú prepracovanú geometriu, vďaka ktorej si zachovávajú vysokú pevnosť a zároveň minimalizujú prestup tepla. Rad HELUZ FAMILY 2v1 má navyše dutiny vyplnené polystyrénom, vďaka čomu nevyžadujú dodatočné zateplenie stavby. Tepelnoizolačné vlastnosti týchto tehál sú dokonca o 40 % lepšie, a to so zachovaním paropriepustnosti konštrukcie. Dokážu ušetriť až 36 cm tepelnej izolácie, nahradia 7 metrov steny z plných tehál a zároveň s rezervou spĺňajú odporúčané hodnoty pre nulové domy.

 

HELUZ RD Myslkovice prubeh stavby 81

Rozhodujúcim faktorom pri výbere murovacieho materiálu sú jeho tepelnoizolačné vlastnosti.

Efektívne kombinácie tehlových výrobkov

„Výplne tehál, ktoré sú určené pre jednovrstvové obvodové murivo bez zatepľovania môžu byť rôzne. Avšak, polystyrén na rozdiel od iných izolačných materiálov, napríklad minerálnej vlny, nenavlhne. Ak sa teda rozostavaná murovaná stena neprikryje a zmokne, vnútorný izolant v tehle nedegraduje, ale svoje pôvodné vlastnosti si zachová,“ vysvetľuje Ing. Oliver Kapci, technický poradca firmy HELUZ Slovensko. „Pokiaľ nechcete použiť jednovrstvové murivo na celej stavbe, odporúčame napríklad zhotovenie prvého radu z plnenej brúsenej tehly HELUZ FAMILY 38 2in1 v kombinácii s tehlami HELUZ FAMILY 50, čím sa murivo šikovne odizoluje od železobetónovej základovej dosky. Takýto detail prechodu základovej dosky nevyžaduje ani statické posúdenie a vy zároveň ušetríte priestor v interiéri.“

 

HELUZ FAMILY 2in1 a HELUZ FAMILY 50 foto 3Tehly HELUZ FAMILY 2in1 a HELUZ FAMILY 50

Náš tip

  • Brúsené tehly HELUZ FAMILY 25 2in1 možno využiť aj ako vencovky, teda tehly určené na vonkajšie obmurovanie stropnej konštrukcie. Keďže obsahujú tepelnú izoláciu, vytvárajú okraj debnenia bez potreby zateplenia – znižujú tak celkovú prácnosť na stavbe.

Klasika verzus vyššie nároky na pevnosť

V prípade, že sa prikláňate k masívnej konštrukcii so zateplením, alebo plánujete zatepliť obvodové murivo, ktoré slúži ako výplň železobetónových skeletov, môžete si vybrať zo sortimentu tehál s redším rebrovaním. Predstavujú zlatú stredu cestu vďaka výhodnému pomeru ceny, únosnosti a požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti. Sem zaraďujeme produktové rady HELUZ UNI a HELUZ PLUS. Ak máte zvýšené nároky na nosnosť konštrukcie, mali by ste hľadať tehly s vyššou pevnosťou. Štandardne dosahujú tehly triedu pevnosti v tlaku 8 až 10 MPa, špeciálne vyvinuté tehly HELUZ P15, ako ich názov napovedá, odolajú tlaku až 15 MPa. Často nájdu uplatnenie napríklad v nosných vonkajších aj vnútorných stenách viacpodlažných budov.

Brúsené alebo nebrúsené tehly?

  • Tradičný systém murovania sa v súčasnosti dostáva do úzadia. Prevažnú časť sortimentu totiž tvoria brúsené tehly so špeciálne upravenými (zbrúsenými) ložnými plochami. To umožňuje jednoduchšie, rýchlejšie, ale najmä presnejšie murovanie s použitím tzv. tenkovrstvových lepidiel. Vedľajším benefitom je zníženie stavebnej vlhkosti v murive.

Doplnkové tehly – riešenie detailov aj zníženie odpadu

Cieľom každého stavebníka je dosiahnuť aj čo najefektívnejšiu spotrebu murovacieho materiálu. Už v projektovej fáze je preto dobré vychádzať z parametrov tehlových blokov a využívať tiež doplnkový sortiment. „V tom prípade možno hrubú stavbu skutočne zhotoviť s minimom odpadu,“ hovorí Oliver Kapci a dodáva, „Samozrejme, ideál pri výstavbe neexistuje, hoci každá vyhodená tehla znamená aj vyhodené peniaze. Projektanti si však často vyberajú materiál až vo fáze, keď je projekt hotový. Málokedy s nami komunikujú parametre tehlových výrobkov už vo fáze návrhu. Paradoxne, práve vtedy sa ukážu výhody dobrého systémového riešenia, ktoré ponúka čo najširšie spektrum doplnkových produktov pre všetky šírky vyrábaných tehál a tým výrazne znižuje tvorbu odrezkov.“
HELUZ má v ponuke tehlové doplnky na jednoduché riešenie rozličných konštrukčných detailov, napríklad polovičné a rohové tehly či tehly s označením K, ktoré sa využívajú na zhotovenie technicky čistých ostení.

 

heluz doplňková cihla HELUZ FAMILY 50 K 2in1Doplnková tehla HELUZ FAMILY 50 K 2in1

Stropné nosníky a preklady na rolety a žalúzie

Dôležitou funkčnou súčasťou systému hrubej stavby sú aj preklady a stropné nosníky. Variabilnú stropnú konštrukciu umožňujú vytvoriť polomontované stropy HELUZ MIAKO, ktoré sa jednoducho montujú a dokážu zakryť miestnosti až do svetlosti 8 metrov. Ak potrebujete, aby stropy boli hneď po uložení únosné, môžete zvoliť keramické stropné panely. Hodia sa aj do členitých pôdorysov a možno ich kombinovať s keramickými trámikovými stropmi HELUZ MIAKO. Prípadným dobetonávkam sa ľahko vyhnete pomocou doplnkových panelov HELUZ – vďaka nim možno stropné panely vyskladať na šírku v násobku 100 mm).

 

heluz tehla stavba hruba 1

Zameranie pre pokládku nosného roletového PREKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Stavebné preklady sa uplatnia vo vnútorných aj vonkajších, nosných aj nenosných priečkach. Praktické sú hlavne nosné žalúziové a roletové preklady, ktoré sa umiestňujú nad oknami v obvodom murive. Majú zabudovanú prípravu na montáž tieniacej techniky. Ak sa chystáte stavbu zatepľovať, preklad môžeme vykonzolovať o 15 cm za líce muriva, doň zakomponujeme tieniacu techniku a konštrukciu doplníme izoláciou s hrúbkou 15 cm – takto vytvoríme esteticky príjemnú zalícovanú fasádu. V prípade jednovrstvových konštrukcií pre zmenu využívame PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 so zabudovanou tepelnou izoláciou, pokračuje Oliver Kapci. „Majiteľom rodinných domov pomáhajú tieto systémy rozdeliť rozpočet na viacero etáp. Kým v prvej môžu financie sústrediť na vybudovanie hrubej stavby a zariadenie domu, v druhej dokážu bez problémov dodatočne doplniť tieniacu techniku. A to bez toho, aby mali na fasáde namontovaný nevzhľadný box,“ pokračuje Oliver Kapci.

Nezabudnite na akustiku

Na oddelenie jednotlivých bytov v bytových domoch, prípadne oddelenie nočnej spálňovej časti domu od hlučnejších priestorov slúžia tehlové bloky so zvýšenou zvukovou nepriezvučnosťou (56 – 58 dB). Majú vyššiu objemovú tiaž, ktorá vylepšuje ich akustické vlastnosti. Môže ísť o tehly určené na nosné aj nenosné časti konštrukcie, vnútorné aj obvodové murivo – ak chcete napríklad zvukovo odizolovať dom, ktorý sa nachádza pri frekventovanej ceste alebo železnici.

„Akustiku dokáže absorbovať aj nenosné murivo, zhotovené napríklad z tehly HELUZ AKU Kompakt 21 brúsená. Má sendvičový charakter, pretože je zložená z vrstvy minerálnej vlny uprostred, ktorú po stranách dopĺňa keramika. So šírkou 21 cm výrazne šetrí obytný priestor a zároveň dobre chráni miestnosti pred neželaným hlukom. Nemožno ju však narušiť, takže ak chceme stenou viesť elektrickú kabeláž alebo vodu, je potrebné doplniť ju predstenovou inštaláciou,“ dodáva Oliver Kapci.

Viac informácií: www.heluz.sk