Kedysi nevzhľadná a zanedbaná priemyselná oblasť v ukrajinskom hlavnom meste sa počas dlhodobej rekonštrukcie zmenila na príťažlivý a vzhľadný obytný blok. Projektanti kancelárie Archimatka sa inšpirovali obľúbenou kultovou detskou stavebnicou a zo sivej, smutne pôsobiacej štvrte vytvorili vyhľadávané miesto na bývanie.

 

lego kyjev ukrajina domy blok byvanie archimatka 4

 

Realizácia celej prestavby projektu trvala jedenásť rokov. Architekti mali voľnú ruku, čo sa vzhľadu celého návrhu týkalo, avšak limitovaní boli pevne stanoveným minimalistickým finančným rozpočtom. Vytvorili teda domy s jednoduchými geometrickými tvarmi a plochými fasádami, čím vylúčili balkóny a ostatné ozdobné prvky.

 

lego kyjev ukrajina domy blok byvanie archimatka 1

lego kyjev ukrajina domy blok byvanie archimatka 3

 

Dôraz bol kladený na tri techniky. Rôzne natočenia domov a výška dvojitých striech umožnili dosiahnuť aj napriek jednoduchosti netradičné tvary, využitie francúzskeho balkónového systému okien vytvorilo náhradu za klasické balkóny a odvážne farebné riešenie fasád pôsobí veľmi nápadito. Rozmanitý počet poschodí jednotlivých domov v rozpätí od 2 do 16 podlaží vytvára celkový malebný vzhľad každej ulice.

 

lego kyjev ukrajina domy blok byvanie archimatka 2

lego kyjev ukrajina domy blok byvanie archimatka 5

 

Obytný komplex s menom Comfort Town poskytuje aj možnosti vzdelávania pre deti a mládež, disponuje materskou školou s kapacitou 160 miest, základnou školou pre 140 a strednou školou pre 600 detí. Súčasťou obytného komplexu sú aj maloobchodné prevádzky, supermarket, fitnes priestor, telocvičňa a tri bazény. V exteriéri sa nachádza komplex vonkajších športovísk, kaviarní, 22 detských ihrísk a oddychové zóny.

 

lego kyjev ukrajina domy blok byvanie archimatka 6

lego kyjev ukrajina domy blok byvanie archimatka 7

 

Celé územie je rozdelené na dve základné časti. Ulice určené pre motorové vozidlá a nádvoria vo vnútroblokoch s relaxačnými a oddychovými zónami, športoviskami, ihriskami a uličkami, ktoré sú určené len pre chodcov. Výnimku na vjazd v týchto priestoroch majú len vozidlá záchrannej služby. Tie môžu v prípade potreby využiť rozšírené prechody s trávovou dlažbou. Štúdio postupne obnovuje aj existujúce a zanedbané prvky zelene a architektúry, napríklad nedávno revitalizovaný park so zbierkou kvitnúcich viacročných stromov, fontány a sochy.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Archdaily