vila novy jicin anticky namet atelier stepan 5 uvod

 

Dvojpodlažná vila, ktorej autorom je architektonické štúdio Atelier Štěpán je situovaná neďaleko historického centra mesta Nový Jičín. V blízkosti sa nachádzajú parky a zeleň, čo priaznivo ovplyvňuje okolitú klímu. Samotná stavba je zasadená do mierne svahovitého terénu, a to sa plne odráža v jej usporiadaní.

 

vila novy jicin anticky namet atelier stepan 1

 

Vila má tri podlažia. Na úrovni ulice je betónová vstupná platforma, kde je umiestnené zázemie. Hlavná obytná časť so spoločenskou časťou je vyvýšená o poschodie nad ulicou a časť so spálňami je vyššie ešte o ďalších 50 centimetrov. Časť spoločenská a časť domu so spálňami sú riešené kolmo na seba a sú prepojené s trávnatým átriom, ktoré tvorí jadro celého domu. Na átrium plynule nadväzuje aj objekt sauny s ochladzovacím bazénom, ktorý zároveň vytvára oddelenie od ulice.

 

vila novy jicin anticky namet atelier stepan 2

 

Hlavné miesta vily sú kompozične zdôraznené. Napríklad nad jedálenským stolom je veľký kruhový otvor, ktorý ho zvýrazňuje prirodzeným svetlom. Krb, symbol tepla domova, je umiestnený v závere nástupnej osi do domu. V spálni je umiestnený rozmerný romantizujúci motív neďalekej Lysej hory.

 

vila novy jicin anticky namet atelier stepan 7

vila novy jicin anticky namet atelier stepan 6

 

Ako sa vyjadril architekt tejto stavby, „novojičínská vila je variací na antický atriový dům. Konkrétně Atrium displuviatum, tedy bezokapové atrium, které popisuje Vitruvius ve svých Deseti knihách o architektuře. Je to atrium bez sloupů a střešní voda je svedena mimo něj.“ Vnútorné usporiadanie domu bolo riešené rovnako citlivo a do najmenších detailov a presne podľa predstáv majiteľa. Architekt Marek Štěpán o vnútornom usporiadaní domu hovorí nasledovne: „Chtěl jsem zkusit vnitřní uspořádání domu, ve kterém se člověk přirozeně pohybuje, nebo v něm může jen tak plynout jako ryba ve vodě. Takový pohodový pobyt, kde podvědomě vše tušíte. Jde i o přirozenost toku denního světla, to dovnitř vchází nejen velkými okny, ale i kruhovými otvory ve střeše. Když jsem přijel na první návštěvu do již hotové vily, má jedenáctiletá dcera tam neplánovaně zůstala další tři dny. Prostě se jí tam líbilo.“

 

vila novy jicin anticky namet atelier stepan 3  vila novy jicin anticky namet atelier stepan 4 

 

Konštrukčné a materiálovo je dom riešený dvojdimenzionálne. Suterén je riešený ako biela železobetónová vaňa z pohľadového betónu. Nadzemné podlažie vrátane pultovej časti je drevené z masívnych krížom lepených CLT panelov. Vonkajší obklad stien je z agátových drevených dosiek. Podlahy v interiéri sú drevené dubové a betónové, vonkajšie terasy sú tiež z agátových dosiek. Okná sú čierne hliníkové, zasklené izolačným trojsklom.

 

vila novy jicin anticky namet atelier stepan 6

 

Pri návrhu domu sa myslelo aj na ekológiu a celkovú úspornosť. Dom je postavený v nízkoenergetickom štandarde. Vnútorná klíma je podporená núteným vetraním s rekuperáciou. Vykurovanie je podlahové teplovodné v kombinácii s nástennými telesami, vykurované plynovým kondenzačným kotlom. TÚV je dohrievaná solárnym panelom umiestneným na streche. Vzhľadom na výšku podzemnej vody je okolo suterénu umiestnený vzdušník a pod átriom je zásobník na dažďovú vodu pre závlahu.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: BoysPlayNice