cogs 453036 960 720

Dva medzinárodné veľtrhy sa od budúceho roku spoja.

24.10.2016

Medzinárodný strojársky veľtrh a medzinárodný elektrotechnický veľtrh ELO SYS sa spoja. Výstavisko EXPO CENTER a s. Trenčín a Agrokomplex Nitra sa dohodli na spolupráci. Prvá spoločná prezentácia veľtrhov MSV a ELO SYS sa bude konať v termíne 23. - 26. 5. 2017 na výstavisku v Nitre.

circuit 1443251 960 720

Spoločné podujatie má za cieľ zvýšiť úroveň prezentácie strojárstva a elektrotechniky na Slovensku voči zahraničiu. Zároveň má vytvoriť zaujímavú platformu pre nárast počtu vystavovateľov, ako aj odbornej návštevnosti oboch veľtrhov.

Tento projekt má plnú podporu Ministerstva hospodárstva SR. „MH SR považuje spojenie prezentácie dvoch nosných odvetví priemyselnej výroby na Slovensku, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu do jedného prestížneho podujatia – reprezentatívneho priemyselného veľtrhu za výborný nápad. Takejto aktivite vyjadrujeme plnú podporu a budeme s organizátormi spolupracovať pri organizovaní spoločného veľtrhu MSV a ELO SYS,“ uviedol štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec. Čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Milan Cagala doplnil, že zväz víta a podporuje myšlienku spojenia veľtrhov, aby sa vytvorilo odborné podujatie s väčším počtom vystavovateľov i návštevníkov.

Zdroj: EXPO CENTER a.s., Trenčín
foto: Pixabay
Spracovala: Paula Mokrá