Top trendyshutterstock 1170994903PEREX

 

Výstavisko EXPO Center a.s. pripravuje na január 2020 špecializovanú stavebnú výstavu pod názvom DREVODOMY – PASÍV, STRECHY a IZOLÁCIE. Touto výstavou reagujú na celosvetové trendy zamerané na propagáciu trvalej udržateľnosti, ochranu životného prostredia, propagáciu ekologického spôsobu života a zdravé bývanie pre všetkých.

 

Top trendyshutterstock 1170994903

 

Cieľom výstavy DREVODOMY – PASÍV, STRECHY a IZOLÁCIE je podporiť a propagovať nové postupy a spôsoby pri stavbách so zameraním na využitie dreva.
Mnoho ľudí, najmä mladých už prikladá význam zdravému bývaniu, a preto sa pred výstavbou rodinného domu zamýšľajú nad tým, nielen kde, ale aj z akého materiálu si dom postavia. V tomto smere drevodomy vychádzajú ako najzdravšie prostredie na bývanie. Ale nejde len o zdravé, ale aj efektívne bývanie - prevádzkou domu, spôsob vykurovania a chladenia.

 

Top trendy


Je neuveriteľné, že stavby sú zodpovedné za 39% svetových energetických emisií uhlíka, ktorý sa uvoľňuje jednak počas samotnej stavby, ale najmä potom, pri vykurovaní a chladení.
Tu je na mieste zamyslieť sa nad využívaním moderných a energeticky účinných technológií – kvalitné izolácie, tepelné čerpadlá, rekuperačné jednotky či úsporné svetelné zdroje. Okrem stavebných postupov pri výstavbe drevodomov predstavia firmy na výstave v Trenčíne aj všetky tieto moderné energeticky málo náročné prvky.

 

Top trendy ekologicka mobilná drevostavba 1


Prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov z radov odborných garantov – Cech strechárov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Technický a skúšobný ústav stavebný, ale aj Ministerstvo životného prostredia SR – cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, sa v sprievodnom programe bude mať verejnosť možnosť dozvedieť o novinkách v zákonodarnej oblasti či možnostiach dotácií na domy s energetickou náročnosťou A0.

 


Takže ak idete stavať a ešte stále vám chýba zopár informácií k rozhodnutiu aký typ domu to bude, príďte v dňoch od 23. do 25.1.2020 do Trenčína a dostanete ucelený obraz o najmodernejších trendoch v oblasti stavebníctva, ktoré berú ohľad nielen na vaše zdravie, ale s výhľadom do budúcnosti sú energeticky nenáročné a šetrné k  životnému prostrediu. V dlhodobom horizonte i k vašej peňaženke.


Tešíme sa na stretnutie na špecializovanej stavebnej výstave v Trenčíne.