toptrendy sk2 tit

 

O strechárskom remesle sa hovorí, že je to práca medzi nebom a zemou. Doslova. Postaviť dobrú, odolnú a kvalitnú strechu totiž nie je samozrejmosť, ale priam umenie. Aj preto vyhlasuje Cech strechárov Slovenska každoročnú súťaž Strecha roka. Inak tomu nebolo ani v roku 2016.

Majstrov remeselníkov združuje Cech strechárov Slovenska
Mnoho remesiel, respektíve remeselníkov, je združených do cechov a strechári nie sú výnimkou. Cech strechárov Slovenska funguje od roku 1997 a združuje realizátorov striech z radov klampiarov, pokrývačov, izolatérov, tesárov a odborníkov spomedzi výrobcov a dodávateľov strešného materiálu. Hlavným cieľom cechu je snaha o poskytovanie tých najlepších výrobcov, dodávateľov a realizátorov strechárskych prác odbornej aj laickej verejnosti. Udeľuje im tzv. Certifikát CSS a známku kvality, na ktorej je logo Cechu strechárov Slovenska. Podľa toho teda poznáte, že firma, s ktorou spolupracujete, je naozaj kvalitná a vo svojom obore patrí medzi špičku.

 

toptrendy sk22

 

Strechárske desatoro
O kresťanskom desatore božích prikázaní už pravdepodobne počul každý. Vedeli ste ale, že aj klampiari, pokrývači a ďalší majstri strechári majú to svoje? 10 bodov etického kódexu by mal dodržovať každý člen Cechu strechárov Slovenska. Upravuje postup prác od návrhu riešenia, vytvorenia cenovej ponuky, až po samotnú realizáciu a odovzdanie hotového diela.

 

toptrendy sk2

 

Súťaž o strechu roka
Ocenenie Strecha roka udeľuje Cech strechárov Slovenska od roku 2002. Na webe združenia si môžete prezrieť celé spektrum víťazných prác od začiatku súťaže až po aktuálnych víťazov z roku 2016. Hodnotili sa práce v štyroch kategóriách: plochá strecha, šikmá strecha, remeselná práca a strecha rodinného domu. O tom, že kvalitné strechy na Orave sú stále v kurze svedčí aj fakt, že Oravčania si zo súťaže odniesli niekoľko popredných umiestnení.