energia stitky spotrebice domacnost 1 uvod

 

Podľa pokynov Európskej komisie boli z dôvodu väčšej zrozumiteľnosti a prehľadnosti čerpania energie jednotlivých spotrebičov a tiež z dôsledku neustále sa zdokonaľujúceho technologického vývoja aktualizované energetické štítky. Tie užívateľov oboznamujú, do akej energetickej triedy daný spotrebič patrí a aká je jeho spotreba energie.

 

energia stitky spotrebice domacnost 1

 

Od 1. marca 2021 sú všetky krajiny Európskej únie povinné označiť novým spôsobom nasledujúce spotrebiče:

  • práčky
  • práčky so sušičkou
  • umývačky riadu
  • chladničky a mrazničky
  • vinotéky
  • televízory
  • elektronické displeje

Od 1. septembra tohto roka k nim pribudnú svetelné zdroje a do niekoľkých rokov aj spotrebiče ako klimatizácie, bojlery, kuchynské rúry, sporáky, digestory, sušičky ovocia a ostatné elektrospotrebiče.

 

energetické štítky 1

 

Pôvodné štítky boli na našom trhu zavedené od roku 1995. V súčasnosti však zaužívané a osvedčené klasifikácie do tried A+, A++ a A+++ už nedostačovali potrebám označenia, preto sa k nim pridávali rôzne znamienka a dovetky, napríklad A+++-25%, čo bolo neprehľadné a mätúce. Navyše do najvyššej triedy A+ patrili už všetky spotrebiče a v najnižších triedach sa žiadny z produktov nevyskytoval. Konkrétny príklad, doterajšia najvyššia kategória A+ je momentálne až na treťom mieste v úspore energie, a preto sa rozhodlo o kategorizácii podľa písmen A až G, kde znamená písmeno A najúspornejšie a písmeno G najmenej úsporné.

Okrem samotného označenia energetických štítkov sa budú na spotrebičoch uvádzať aj ďalšie informácie, napríklad o spotrebe vody. Čo sa tohto ukazovateľa týka, nebude sa uvádzať ročná spotreba ale uvádzať sa bude spotreba na počet sto cyklov umývania, prania či sušenia. Ročná spotreba energie sa bude uvádzať len pri spotrebičoch, ktoré sú zapojené v domácnostiach celoročne, teda napríklad pri chladničkách, mrazničkách či vinotékach.

 

energia stitky spotrebice domacnost 2

 

Poslednou zmenou je uvádzanie tzv. eko ukazovateľa, ktorý udáva okrem spotreby vody, dĺžky jednotlivých užívateľských programov, kapacitu i hlučnosť jednotlivých spotrebičov. Vďaka všetkým inováciám sa budú jednotlivé značky a typy spotrebičov dať prehľadnejšie porovnať.

Spracovala: Petra Adamcová
Zdroj informácií: Vestník EÚ