Xella soutěž cover uvod

 

Spoločnosť Xella vyhlásila pre študentov architektúry a stavebníctva tému 26. ročníka svojej súťaže. Zadanie je tentoraz mimoriadne voľné a výrazne orientované na otázku udržateľnosti rozvoja – súťažiaci majú navrhnúť akékoľvek bývanie pre rok 2045. Jediným limitom je dodržať oblasť severovýchodnej časti Moravskosliezskeho kraja, ktorý ako tému ponúka postindustriálnu krajinu, zasiahnutú ťažbou, ale aj chránené prírodné lokality. Študenti sa môžu prihlásiť už teraz, najneskorší deň registrácie je deň pred odovzdaním súťažného návrhu – ten je možné podať do pondelka 22. 2. 2021 do 16.00 hod.

 

Xella soutěž cover

 „Píše sa rok 2045. Z účastníkov 26. ročníka študentskej architektonickej súťaže sú úspešní architekti na vrchole fyzických síl a profesijného entuziazmu, ktorí uvažujú o definitívnom vyriešení svojej bytovej otázky. A práve vtedy si možno spomenú na svoje architektonické návrhy „bývania budúcnosti“ z roku 2020. Bude ich science fiction zodpovedať skutočnosti roka 2045?“ Motto aj návrh súťaže pochádza od Ing. arch. Pavla Jiroudka, odborného garanta súťaže. „Idea vznikla už pri práci na 25. ročníku, napadlo nás, že za ďalších 25 rokov budú dnešní študenti riešiť vlastné bývanie. Mohli by sa potom spätne obzrieť, aké navrhovali bývanie, a či sa ich predstavy naplnili,“ hovorí Ing. Peter Markovič, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Xella, ktorá súťaž vyhlasuje.

Študenti vo svojich návrhoch tentoraz nemusia zohľadniť súčasné stavebné predpisy ani územné plány. Majú preto mimoriadnu voľnosť v úvahách, kadiaľ sa podľa ich predstáv budúcnosť architektúry bude vyvíjať a aké technológie alebo postupy považujú za významné pre budúcnosť. Navrhovať môžu akúkoľvek formu bývania (individuálne bývanie, bývanie v bytových domoch, komunitné bývanie, cohousing, bývanie na vode, bývanie pod vodou, bývanie pod zemou, bývanie nad zemou či akékoľvek ďalšie formy). Jedinou definovanou podmienkou je umiestnenie návrhu do územia severovýchodnej časti Moravskosliezskeho kraja. To je špecifikované v leteckej mape, ktorá je súčasťou zverejneného zadania. Pre adeptov architektúry je tu mnoho možností, či sa zaoberať rekultiváciou oblasti, nadviazať na historický a urbanistický kontext niektorého mesta alebo sa pokúsiť o návrh bývania v horskej oblasti. Na jednej strane sú tu veľké priemyselné mestá (Ostrava, Frýdek - Místek, Havířov) s konsolidovanou zástavbou, ale zároveň nevyužitými plochami po minulej priemyselnej výrobe a ťažbe uhlia. Na druhej strane sú tu hodnotné prírodné lokality (Moravskosliezske Beskydy, nížinné oblasti Moravskej brány) a veľké vodné plochy (Těrlicko, Žermanice).

Súťažiaci majú za úlohu uplatniť také architektonické prvky, konštrukčné systémy a technologické postupy, o ktorých sú presvedčení, že im patrí budúcnosť. Ich návrh by mal budiť emócie a nabádať k diskusii o budúcnosti architektúry. Môžu sa vydať cestou technickej dokonalosti a zamerať sa na maximálnu energetickú sebestačnosť. Zároveň sa ale ponúka otázka, či sa trend nevráti k jednoduchším formám bývania a ako v budúcnosti splniť ľudské predstavy o domove. K novým riešeniam nabáda samozrejme tiež téma klimatickej zmeny, rešpektu k prírode a udržateľnosti života na planéte. „Ja som fakticky nadšený z tohto zadania! Tiež neustále premýšľam o tom, kam by mal smerovať vývoj v tomto ohľade. Vzhľadom k tomu, že sa mi nedávno narodil piaty vnúčik, je to pre mňa stále aktuálnejšia téma aj z praktického hľadiska...

Tá úloha nesúvisí len s pohľadom architekta, ale s pohľadom človeka na tento svet. Nevieme, kam má naďalej smerovať, ale všetci sa bojíme povedať nahlas, že by mal smerovať niekam trochu inam než doteraz. Posledné udalosti tento proces zmeny paradigmy urýchľujú,“ hovorí k téme člen poroty Ing. arch. Jakub Cigler. Spolu s ním bude študentské práce opäť hodnotiť porota zložená z mnohých známych mien českej a slovenskej architektúry, ako je Juraj Benetin, Juraj Hantabal, Michal Krištof, Peter Moravčík, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach a Jaromír Veselák.

Z ich odbornej diskusie nad súťažnými návrhmi vzíde opäť trojica víťazov, ktorí získajú finančné odmeny v rozpätí od tisíc do štyritisíc eur. Hlavnou motiváciou však je zviditeľnenie v odborných kruhoch a médiách a významné ocenenie, ktoré sa im pri vstupe do praxe môže stať veľkou konkurenčnou výhodou. Všetky podmienky pre záujemcov sú už zverejnené na webe vyhlasovateľa.