stavebníctvo uvod

 

Bratislava, 27.10. 2020 - Stavebný trh poklesne tento rok o 4,4 %. Väčší prepad očakáva inžinierske staviteľstvo, a to o 6,2 %. Pesimistickejšie ohľadom vývoja sú tiež veľké stavebné spoločnosti, ktoré očakávajú prepad trhu až o 5,7 % v tomto roku.

 

stavebníctvo

 

V budúcom roku by stavebníctvo, podľa riaditeľov stavebných spoločností, malo klesnúť o 1,1 %. Tržby stavebných spoločností sa tento rok prepadnú o 5,0%. S väčším prepadom počíta inžinierske staviteľstvo, kde spoločnosti očakávajú zníženie tržieb až o 6,5 % v tomto roku. Malé spoločnosti počítajú s väčším prepadom trhu, a to až o 5,6 % v tomto roku. Vyplýva to z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H2/2020 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research za podpory generálneho partnera Považskej cementárne Ladce, a.s.

Podľa riaditeľov stavebných spoločností stavebníctvo tento rok klesne až o 4,4 %. V nasledujúcom roku potom stavebné spoločnosti očakávajú ďalší pokles trhu, a to o 1,1%. Podľa Antona Barcíka, generálneho riaditeľa spoločnosti Považská cementáreň Ladce, a.s. tento stav súvisí s novou infraštruktúrou: „Vývoj stavebníctva je už v súčasnom období poznačený poklesom stavebných aktivít, hlavne v II. polroku v oblasti novej infraštruktúry.“

S tým tiež súhlasí Dalibor Novotný, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS, a.s.: „V tomto roku vplyvom korona krízy a zmenou politického smerovania krajiny cítiť úbytok nových zákaziek najmä v dopravnom staviteľstve. Predpokladám, že na jeseň tohto roka sa rozbehnú verejné obstarávania na nové stavby tak, aby sa v priebehu roka 2021 neocitla väčšina stavebných spoločností v hlbokej kríze pre nedostatok práce. Naša spoločnosť ukončí tento rok v súlade s plánom, čiže nás – aspoň čo sa obratov týka – kríza nezasiahla. Verím, že vláda sa pokúsi oživiť ekonomiku v nasledujúcom období práve investíciami do veľkých infraštruktúrnych projektov.“

Pri rozdelení stavebného trhu na segmenty pozemného a inžinierskeho staviteľstva si môžeme všimnúť, že väčší prepad trhu očakáva inžinierske staviteľstvo. Tu počítajú riaditelia stavebných spoločností s prepadom trhu až o 6,2 % v tomto roku. Pre rok 2021 sú ale optimistickejší a očakávajú, naopak, rast trhu, a to o 0,6 %. Pozemné staviteľstvo počíta s poklesom trhu v oboch rokoch. V roku 2020 počíta s poklesom trhu o 3,7 % a v roku 2021 s ďalším poklesom vo výške 1,7 %.

Pri rozdelení spoločností podľa ich veľkosti môžeme vidieť, že s väčším prepadom trhu počítajú veľké spoločnosti (s ročným obratom 100 mil. Kč a vyššie). Tie očakávajú prepad trhu v tomto roku o 5,7 %. Pre rok 2021, naopak, počítajú s rastom, a to o 0,5 %. Malé a stredné spoločnosti očakávajú pokles trhu v oboch rokoch. V roku 2020 o 3,8 % a v nasledujúcom roku o 1,7 %.

V oblasti tržieb stavebné spoločnosti tiež tento rok očakávajú svoj prepad, a to o 5,0 %. V roku 2021, naopak, odhadujú, že ich tržby porastú, a to o 0,2 %.

S väčším prepadom tržieb počíta inžinierske staviteľstvo. To pre tento rok odhaduje pokles svojich tržieb až o 6,5 %. V roku 2021 očakávajú, naopak, rast svojich tržieb, a to o 1,4 %. Pozemné staviteľstvo očakáva menší pokles tržieb, za to ho ale očakáva v oboch rokoch. Konkrétne v roku 2020 predikujú spoločnosti prepad tržieb až o 4,5 % a v roku 2021 o ďalšie 0,2 %.

Pri rozdelení spoločností podľa ich veľkosti vidíme, že s väčším prepadom tržieb počítajú malé a stredné stavebné spoločnosti (s obratom pod 100 mil. Kč ročne). Tie očakávajú pokles svojich tržieb až o 5,6 % v tomto roku a ich ďalší pokles o 0,4 % v roku 2021. Veľké stavebné spoločnosti sú o niečo optimistickejšie. Očakávajú pokles svojich tržieb v priemere o 3,5 % v tomto roku a pre rok 2021 počítajú, naopak, s ich rastom, a to až o 1,5 %.

V súčasnej chvíli majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky v priemere na 8 mesiacov dopredu. Pre polovicu opýtaných je to menej než v rovnakom období minulého roka (50 %). Pre dve pätiny opýtaných je to, naopak, rovnako dlhá doba v medziročnom porovnaní.

Výskum realizovala: Spoločnosť CEEC Research

Je prednou analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy. Jej štúdie sú využívané v súčasnej dobe viac ako 17 000 spoločnosťami. Spoločnosť CEEC Research vznikla v roku 2005 ako analytická organizácia špecializujúca sa na spracovávanie výskumov a analýz stavebného sektora, následne sa analytické zameranie rozšírilo aj na ďalšie vybrané sektory ekonomiky vrátane strojárenstva. CEEC Research navyše k pravidelným a bezplatným analýzam tiež organizuje vysoko špecializované odborné konferencie, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších spoločností, prezidenti kľúčových zväzov, cechov a komôr a rovnako aj ministri a najvyšší predstavitelia štátu z vybraných krajín.