designblok xs moderny dizajn dvadsiaty ročník festival dizajnu design week praha toptrendy sk

 

Býva to jeden z najdôležitejších vizuálov v roku. Kampaň, ktorá upriamuje pozornosť našinca na tú najdôležitejšiu udalosť, mapujúcu aktuálne dianie v dizajne. Designblok sa v priebehu dvoch desaťročí zmenil na udalosť, ktorá je porovnateľná s veľtrhmi a výstavami v Kolíne, Paríži alebo Miláne. Tentokrát putovali dizajnéri do histórie. S akou ideou vznikal jubilejný, dvadsiaty ročník? 

 

Festival, ktorý sa bude už tradične konať v poslednom októbrovom týždni, prinesie niekoľko netradičných noviniek. Tou prvou bude, že expozícia sa popri holešovickom Lapidáriu a Priemyselnom parku bude nachádzať rovnako v budove Colloredo-Mansfeldského paláca. Súčasťou aktuálneho ročníka bude aj obhliadnutie sa do histórie podujatia. S týmto obhliadnutím súvisí rovnako téma ročníka. 

 

 

designblok moderny dizajn dvadsiaty ročník festival dizajnu design week praha toptrendy sk

 

 

Ako vysvetľuje riaditeľka festivalu, Jana Zielinski: "Designblok oslavuje 20 rokov a to v čase, keď Česko oslavuje 100 rokov od osamostatnenia sa. A tak je tohtoročný Designblok dôkazom dobrej viery v budúcnosť našej zeme." Pri voľbe témy sa teda prirodzeným spôsobom začali organizátori odvolávať na vytrvalú snahu spojenú s radosťou z dosiahnutia úspechu. Témou ročníka sa tak stala Oslava. Vizuálne stvárnenie témy však neskĺzlo do prvého plánu, naopak. Vizuálna kampaň je podporená zábermi na cyklistický tandem. Ten symbolizuje tvrdú prácu, odhodlanie a prekonávanie dlhých úsekov. Pokračuje Jiří Macek, kreatívny riaditeľ festivalu Designblok: "Bez ľahkosti a radosti z jazdy by sa z jazdy vytratila ja motivácia. Bez silného tímu a zázemia by sme boli skončili už po pár kilometroch. Každým rokom sa učíme. Oslavu pripravujeme vo veľkom štýle; hlavy máme sklonené a sme zapretí do riadidiel. My všetci." O fotografie cyklistov sa postaral Salim Issa. Grafické spracovanie kampane vytvorila Martina Černá zo štúdia Imagery. 

 

 

 

designblok 2018 tema oslava vizual designbloku toptrendy sk

 

 

 

 "Dvadsať rokov sme venovali propagácii festivalu, prepájaniu českých dizajnérov s medzinárodnou scénou. Preto chceme tento rok oslaviť český dizjan a jeho súdobú kvalitu," vysvetľuje riaditeľka Designbloku, Jana Zielinski. Prvé ročníky sa odohrali v jednotlivých galériách a showroomoch, tie ďalšie viedli k otvoreniu často neprístupných objektov a areálov v Prahe. Medzi inými napríklad Grandhotel Evropa, Nákladnú stanicu Žižkov, Corso v Karlíně, Kafkov dom či hotel Neptun. A zatiaľčo na začiatku bol Designblok akciou pre niekoľkých zasvätených ľudí z odboru, dnes sa jeho návštevnosť dostáva k niekoľkým tisíckam.  Designblok sa za dvadsať rokov ustálil v povedomí verejnosti a neprestáva ponúkať prehľad toho najaktuálnejšieho, čo vzniká na pôde novovznikajúcich aj etablovaných kreatívnych štúdií