klastor

1 500 kilometrov od Kuchyne po Bardejov prešla medzinárodná porota, aby spoznala najlepšiu slovenskú architektúru. Všímali si nielen estetiku a dizajn, ale pri hodnotení posudzovali sociálny, kultúrny a spoločenský aspekt diel. Zaujímali sa o príbeh, komunikáciu architekta a investora, ako boli diela začlenené do celkového kontextu v záujme skvalitnenia životného prostredia. Až do štvrtka 5. októbra boli mená tvorcov najoriginálnejšej architektúry na Slovensku známe iba členom poroty, ktorú viedol Rakúšan Juri Troy. Laureátov Ceny za architektúru CE•ZA•AR 2017 oznámili počas slávnostného odovzdávania cien v Bratislave.

klastor

V ostro sledovanej kategórii Rodinné domy sa držiteľom ocenenia CE.ZA.AR stal Martin Jančok za Dom v dome v Bernolákove. Cenu za Občianske a priemyselné budovy získal súbor piatich budov Poľovnícky dom v obci Kuchyňa od autorského tímu - Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hrušovský a Peter Hudač.
Bronzový domček CE.ZA.AR za vysoko profesionálne a inovatívne výkony patrí v kategórii Obnova a prestavba autorskému tímu Peter Gomboš, Ján Krcho a Tomáš Lupták za citlivú rekonštrukciu Starej synagógy v Bardejove, ktorá je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

V kategórii Interiér sa porota rozhodla oceniť rekonštrukciu bytu v bývalom kláštore v Trnave. Cenu získal architekt Peter Jurkovič za citlivé spojenie pôvodných a nových prvkov. Kategória Exteriér priniesla víťazstvo autorom projektu reštaurácie a kaviarne Castellum cafe na kopci Nitrianskeho hradu Martinovi Dulíkovi, Marekovi Šumichrastovi a Lívii Dulíkovej.

V tomto roku sa po prvýkrát prihlasovali diela digitálne. V prvom kole porota z celkového počtu 89 prihlásených návrhov vybrala diela určené do druhého kola. Začiatkom júla si pozrela 24 prác zaradených na “ short list “. Po obhliadkach zvolili odborníci nominácie v každej kategórii – okrem kategórie Bytové domy. „Vzhľadom na štatút Ceny, ktorý hovorí, že kategória môže byť hodnotená iba v prípade, ak sa do nej prihlási šesť a viac diel, sme, bohužiaľ, tento rok nemohli spomenutú kategóriu hodnotiť,“ hovorí Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR. „Je to možno istým spôsobom odraz doby, alebo fakt, že práve tento druh diela je časovo veľmi náročný, mnohé diela sú vo fáze pred dokončením, a tak sa ich autori rozhodli neprihlásiť,“ dodala Miháliková.

Architekt Michal Krištof pôsobiaci v Českej republike bol milo prekvapený faktom, že diela, ktoré hodnotili, pochádzali práve z rúk mladých architektov, či architektonických ateliérov a tiež, že kvalitná architektúra sa „tiahne“ naprieč celým Slovenskom. „Bratislava v tomto kontexte nedrží žiadnu výsadu“ uviedol. Čo ho mrzelo, bola skutočnosť, že „práve v kategóriách ako je exteriér, bytové domy, kde je hlavnou úlohou architekta skvalitňovanie životného prostredia, bol počet prihlásených diel najmenší.“Architekt Jan Šépka dodal, že je to v Čechách i na Slovensku odrazom toho, že politické špičky tak na národnej ako i lokálnej úrovni nekladú dôraz na umenie a kultúru bývania ako i verejných priestorov.

Víťazi CE∙ZA∙AR 2017:
RODINNÉ DOMY
DOM V DOME
Bernolákovo
autori: Martin Jančok
spolupráca: Michal Janák, Ivana Čobejová, Ľubica Segečová, Michal Marcinov, Samuel Šimonovič
foto: Daniela Dostálková

domvdome

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
POĽOVNÍCKY DOM
Kuchyňa
autori: Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hrušovský, Peter Hudač
spolupráca: Michal Zábranský
foto: Lívia Štokingerová

polovnickydom

OBNOVA A PRESTAVBA
STARÁ SYNAGÓGA V BARDEJOVE
Bardejov
autori: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták
foto: Ján Krcho, Tomáš Lupták

bj

INTERIÉR
REKONŠTRUKCIA BYTU V BÝVALOM KLÁŠTORE
Trnava
autori: Peter Jurkovič
foto: Peter Jurkovič

klastor

EXTERIÉR

CASTELLUM CAFÉ

Nitra

autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková

foto: Dano Veselský, Martin Dulík, František Rišiaň

caffe

text: bk
foto: SKA