gansberg koliba itb developlemt šebo lichy architekti toptrendy sk

 


V bratislavskej Kolibe sa zrodil projekt, ktorý svojím zámerom odpovedá na aktuálne nároky trhu. Bytový komplex Gansberg bol totiž navrhnutý tak, aby vyhovel rozličným klientom a adekvátne odpovedal na potreby ich životného štýlu. Koncom septembra bola úspešne ukončená hrubá stavba, prezrádzajúca všetky špecifické vlastnosti jednotlivých bytových kategórií. 

 

 

Na základe dominujúcej črty dostali pomenovanie Garden, Quiet, City View Premium. Každá z kategórií vyhovuje súčasným podmienkam pre metropolitný život v širšom centre mesta. S dostupnosťou do obchodnej časti Bratislavy a rozvinutou infraštruktúrou v okolí, nezabúda Gansberg zohľadňovať ani životné prostredie. A ako vyplýva z vyjadrenia projektového manažéra developerskej spoločnosti ITB, ich cieľom bolo dosiahnutie plnohodnotného bývania, no ešte viac poskytnutie rozličných možností relaxu. O ohľaduplnosti projektu hovorí Juraj Privrel: "Teším sa, že premyslené riešenie osadenia bytových domov umožnilo v tak komornom projekte vytvoriť kvalitný spoločný priestor v areáli, ktorý poskytuje dostatok miesta a relaxu pre budúcich majiteľov."

 

 

gansberg výstavba faza projektu koliba itb development moderne byvanie v bratislave toptrendy

 Foto: ITB Development/Architekti Šebo Lichý

 

Prvú kategóriu bytov, Garden, reprezentujú bytové jednotky s predzáhradkou a rozlohou viac ako 365 metrov štvorcových. Svojou rozlohou tak dokonca presahujú byty z kategórie Premium, pozostávajúcej zo 4-5 izbových bytov s otvorenými pôdorysmi a priestrannými izbami. Súčasťou bytov budú navyše rovnako priestranné terasy, poskytujúce panoramatický výhľad na obidva brehy Bratislavy spolu so všetkými jej neodmysliteľnými dominantami. 

 

 

gansberg výstavba faza projektu koliba itb development toptrendy sk

 Foto: ITB Development/Architekti Šebo Lichý

 

Rozlohovo menšie byty sa ďalej členia do kategórií Quiet a City View, ktorých odlišuje predovšetkým množstvo izieb pripadajúcich na jeden byt. Kým v prípade Quiet ide o nanajvýš trojizbové nehnuteľnosti, City View poteší záujemcov o nové bývanie bytmi s tromi až piatimi izbami. K absolútnemu pôžitku z luxusného bývania prispieva aj okolitý krajinný ráz a situácia, do ktorej bol komplex vsadený. 

 

 

gansberg výstavba faza projektu koliba itb development moderne byvanie bratislava vyhlad na mesto panorama byty toptrendy

 Foto: ITB Development/Architekti Šebo Lichý

 

 

Architekti z kancelárie Šebo Lichý pracovali s náročnou situáciou zasadenia stavebnej hmoty do svahu, čo si vyžadovalo aj dôsledné navrhnutie založenia stavby. Objasňuje Oto Bortlík, konateľ spoločnosti ise, s.r.o., ktorá bola zodpovedná za realizáciu: "Stavba sa realizuje na svahovitom pozemku a a je založená na rozmanitom podloží. Z toho dôvodu si vyžadovalo zakladanie objektu a ostatných nosných konštrukcií úzku spoluprácu s projektantom." V ukončenej prvej fáze sa Gansberg preukázal ako komplex, ktorý má šancu vyhovieť novým nárokom kúpnej sily na trhu. V nasledujúcom období sa bude stavba postupne zakrývať ďalšími prvkami a približovať sa tak čoraz viac tomu, čo bolo predstavené na úvodných vizualizáciách tohto výnimočného projektu v bratislavskej Kolibe.