St Edwards University 01

 

Využít vlastní schopnosti a dovednosti, promítnout je do projektů a dát tak prostoru úplně nový vzhled. Chilský architekt Alejandro Aravena je člověkem, který svou práci propojuje se službou společnosti. Pomáhal s rekonstrukcí přírodními katastrofami zničených lokalit, mnohé z jeho staveb dávají lidem šanci na lepší život. Úsilí tohoto společensky angažovaného architekta nezůstalo nepovšimnuto, stal se laureátem prestižního ocenění Pritzker Price 2016, takzvané Nobelovy ceny za architekturu.

a13

Domy ve městě Iquique jsou určené pro 100 rodin a vytvořené na báze participačního designu. Společnost Elemental projekt nazvala „Half of a good house“ (Polovina dobrého domu)

Práci Aravenu ocenil Tom Pritzker slovy: „Porota vybrala architekta, který prohlubuje naše chápání toho, co je opravdu skvělý design. Alejandro Aravena je průkopníkem praxe, kterou charakterizují veliké skutky a řešení jednoho z největších problémů 21. století. Jeho práce dává ekonomickou příležitost slabším, zmírnil následky živelních pohrom, snižuje spotřebu energie a buduje veřejný prostor. Ukazuje, jak architektura v celé své kráse může zlepšit životy lidí.“ Aravena je 41. laureátem Pritzkerovy ceny a čtvrtým latinskoamerickým nositelem prestižního ocenění, po Luisovi Barragánovi (1980), Oscarovi Niemeyerovi (1988) a Paulovi Mendes da Rocha (2006). Alejandro Aravena studoval architekturu na Katolické univerzitě v Chile, po škole založil své vlastní studio Alejandro Aravena Architects. Od roku 2001 řídí společnost ELEMENTAL, která se specializuje na projekty veřejného zájmu včetně vzdělávacích zařízení, institucí, veřejných budov a prostranství, infrastruktury a dopravy. Po ničivém zemětřesení a tsunami, které postihly Chile v roce 2010, byl právě Aravena osloven na pomoc s rekonstrukcí zničených částí země. Jeho projekty řeší sociální život a veřejný prostor na vysoké umělecké úrovni.

Post Tsunami Sustainable Reconstruction Plan 05

Chile po zasažení vlnou tsunami v roce 2010 a po následné rekonstrukci společností ELEMENTAL

 

Inovační centrum UC – Anacleta Angeliniho v jižní části chilské metropole již z dálky upoutá silnou betonovou konstrukcí. V interiéru se nachází skleněné atrium. Budova byla navržena s ohledem na to, čemu má sloužit – promyšlený prostor pro podporu spolupráce vědy a byznysu. Monumentální šedý hranol ze syrového železobetonu je jakoby poskládán z několika dílců s výčnělky a mezerami přes několik pater, ve kterých jsou v konkrétních bodech koncentrovaná hluboká okna a balkony v podobě zvýšených čtverců.

Innovation Center 02 0

 

 Návrh Inovačního centra

 Innovation Center 10

 

Univerzita St. Edwarda v Texasu. Z některých úhlů je možné vidět do úzké chodby mezi budovami. Nádvoří lemují výrazné červené skleněné panely.

St Edwards University 01 1

 

Aravena navrhl budovy pro Universidad Catolica v Chile, mezi nimi i Matematickou fakultu či Fakultu medicíny, vypracoval a zrealizoval projekt Torre Siamesa (Siamské věže), rekonstrukce Školy architektury, zajímavé Inovační centrum UC – Anacleta Angeliniho, internáty St. Edward’s University v Texasu, atraktivní vyhlídku v Mexiku, uskutečnil mnoho rekonstrukcí domů, vybudoval dětský park a hřiště či veřejné prostory. Za své projekty získal řadu ocenění jako Silver Lion na Venice Biennale XI., XII. a XV. Award Biennial of Santiago, byl finalistou van der Rohe Award v roce 2000 a Global Award 2008 v Paříži. Je uveden jako jeden z dvaceti nejvýznamnějších mladých architektů.

Alejandro Aravena

 

pokračovanie článku v TTB - TOP TRENDY V BÝVANÍ/BYDLENÍ 2017