Je všeobecne považovaný za jedného z najúspešnejších a najpredávanejších maliarov-fotorealistov medzi súčasnou generáciou  tureckých umelcov. Ako umelec zohráva veľmi dôležitú rolu v histórii tureckého umenia kvôli svojim jedinečným umeleckým technikám a odvážnej povahe. Diela Tanera Ceylana sú uložené v súkromných a verejných zbierkach po celom svete. Ako je teda možné, že sa o ňom doteraz nehovorilo?

 

Existuje jeden dôvod. Ale predtým, než k nemu prejdeme, je namieste oboznámiť sa trochu s jeho osobnosťou. Narodil sa síce v Nemecku, ale srdcom  je stále pravý Turek. V súčasnosti sa vyšplhal vo svojej umeleckej kariére veľmi vysoko.  Pozná ho takmer celý umelecký svet. Prvá významná výstava a vystúpenie „Monte Carlo Style“ debutoval v roku 1995 a významne ňou ovplyvnil celú tureckú umeleckú scénu. 

 

 

taner ceylan 1881 portretna maľba fotorealizmmus toptrendy

 

 

Taner  Ceylan vystavoval v mnohých medzinárodných múzeách, veľtrhoch a galériách, vrátane Kasmine Gallery a Istanbul Museum of Modern Art.  Z jeho prác je  najvýznamnejšia práca  „Nahý“.  Diela sú uložené v súkromných a verejných zbierkach po celom svete. Taner je kontroverzný maliar, ktorý sa orientuje na tradíciu sexuálne explicitného umenia. Tvorí hyperrealistické maľby, ktoré sa vyznačujú absolútnym technickým majstrovstvom a precíznosťou, ale sú tiež zaťažené emocionálnym a sexuálnym rozmerom. Ceylanove obrazy sa väčšinou vyznačujú homoerotikou. Maliar je známy svojimi provokatívnymi emocionálnymi realistickými maľbami.

 

 

taner ceylan ikarov sen umenie toptrendy

 

Jeho maľba nie je útočné, ani hanlivé. Skôr by sa dalo vnímať ako provokatívne a šokujúce, no taktiež prihliada na historické pozadie. Naturalisticky pôsobivé diela zobrazujú krv, nahotu, ženy užívajúce drogy, bez  akéhokoľvek ostychu. Bojuje proti homofóbii. Obrazy prelínajú minulosť, súčasnosť, budúcnosť a kombinujú fakt a fikciu, aby sa zamysleli nad históriou. Hovorí o tom, že keď sa pozerá na svoje obrazy, vidí samého seba, čiže ako kontroverzného rebela.

 

 

taner ceylan john currin ruza v rozpuku fotorealizmus toptrendy

 

 

Obrazy Tanera Ceylana môžu byť vnímané ako rôzne témy zo života, ako je láska, bolesť, spoločenský život, nádej, identita a realita. Ceylanova maliarska séria je pozoruhodná a odvážna. V momentoch zachytáva osmanskú kultúru, erotiku, lásku, sexuálnu zvodnosť, rafinovanosť, exotiku až pornografiu. Avšak v niektorých jeho orientálnych maľbách nájdeme mnoho krásnych žien, dokonca celé harémy. Nemajú však nič spoločné s realitou, sú z jeho fantasy sveta.

 

 

 

taner ceylan nuri knin portresi obraz zatisia s vyhladom na krajiny fotorealizmus toptrendy

 

 

Do svojich malieb dáva celú dušu a identitu,  reflektuje svoje vlastné bytie. Turecká akademička a umelecká kritička Ebru Sulun zhodnotila jeho tvorbu ako výnimočnú, nadčasovú s intenzívnym vplyvom nielen na súčasnú generáciu. "Jeho diela sú výnimočné  s hlbokým etnografickým tematickým prístupom a silným technickým majstrovstvom", uzatvorila umelecká kritička E. Sulun. Taner Ceylan je umelcom zosobňujúcim vnútornú povahu Turecka. Jeho jazyk je univerzálny na celom svete, pretože sa vrýva pod kožu a preniká do krvi. Vyjadruje ním históriu, kultúru, zaužívané predstavy o sexualite, spoločensky prijateľných témach, ale po celý čas pritom myslí aj na to, ako v každej zo svojich malieb čo najlepšie vystihnúť existenciu. Či už sa jedná o obraz ruže v rozpuku, imaginárne svety alebo mytológiu v kontexte queer kultúry. Ceylan uvoľňuje konvencie tureckej spoločnosti a popritom, paradoxne, vyvoláva znepokojenie v západných kultúrach. Azda práve preto zostáva jeho tvorba vulgárna a tabuizovaná.