Pomôcť Vám môže spoločnosť  PATRIOT GROUP, s.r.o., ktorá sa špecializuje na vymáhanie pohľadávok a dlhov. Cieľom mimosúdneho vymáhania  je v čo najkratšej dobe uspokojiť pohľadávku a vyhnúť sa veľakrát zbytočným súdnym sporom.  Nestrácajte čas neustálym urgovaním svojich neplatičov. Zverte svoje pohľadávky do správy spol. PATRIOT GROUP, s.r.o.

 

PATRIOT logo pg gold white 1 page 001

 

Pohľadávky pomáha spoločnosť vymáhať právnickým aj fyzickým osobám. V momente ak klient postúpi pohľadávku do spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o. začína aktívna komunikácia s dlžníkmi, zisťovanie trvalého pobytu,  zasielanie výziev/SMS, osobné návštevy dlžníka, pravidelný telefonický kontakt,  zasielanie upomienky a výziev na úhradu formou pošty a e-mailu, zisťujú sa  majetkové pomery dlžníkov, zaisťuje sa dohoda o splátkovom kalendári a uznaní záväzku,  spisuje sa zápisnica o uznaní dlhu, podpisujú sa zmenky, navštevujú sa obchodní partneri dlžníka a osobne sa doručujú penalizačné faktúry. Spoločnosť taktiež pracuje s unifikovaným informačným systémom, ktorý umožní odsledovať komplexné informácie o podnikateľských subjektoch a tiež o fyzických osobách. Počas celého procesu dbá nielen na vymoženie pohľadávok klienta, ale zároveň na zachovanie dobrých vzťahov.

 

PATRIOT RiverPark Patriot Mercedes FINAL 20180926145011

 

Spoločnosť je odmeňovaná  len z toho čo vymôže. Výška  odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery. Dá sa dohodnúť i na osobných podmienkach. PATRIOT GROUP, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s vymáhaním pohľadávok. Ušetríte nielen  peniaze, ale aj čas. Spoločnosť všetko rieši za vás a zároveň bude s vami už pri vzniku záväzkovo-obchodných vzťahov. Bude za vás sledovať harmonogram plnenia vašich pohľadávok, viesť komunikáciu s vašimi dlžníkmi a realizovať efektívne plnenie vašich pohľadávok - vždy ochotná pomôcť.

 

 

 

PATRIOT RiverPark Patriot Mercedes FINAL 20180926145420

 

 

Firma poskytuje kompletný právny servis aj vtedy, ak sa nedá vyhnúť súdnemu či exekučnému vymáhaniu pohľadávky. Vždy solídne, diskrétne, promptne a efektívne.  V rámci kooperácie s exekútormi zisťujú majetkové pomery dlžníka, dohľadávajú nehnuteľnosť majetku, zisťujú pobyty, obchodné prepojenia dlžníka, zádržné práva a neuhradené faktúry.  

 

 V roku 2018 sa spoločnosť stala členmi Svetovej asociácie detektívov (WAD), Svetovej asociácie profesionálnych vyšetrovateľov (WAPI) a vytvorili slovenskú sekciu medzinárodnej policajnej organizácie (IPO). Vďaka členstvu v medzinárodných organizáciách rozšírili svoju pôsobnosť aj v zahraničných štátoch, čím získava priestor na realizáciu nových, zaujímavých projektov a nachádza nové obchodné príležitosti.  Taktiež má možnosť vzdelávať sa na medzinárodnej úrovni a prinášať nové, inovatívne riešenia