História interiérového dizajnu by sa nezaobišla bez administratívnych objektov. Generácie pracovníkov natlačených pleci pri pleci vo veľkých newsroomoch a ústredniach vystriedali sofistikované boxy. Desaťročia výskumov však preukázali, že takéto izolované prostredie dokáže u pracovníkov vyvolať jedine klaustrofóbiu. Na prelome storočí sa začali architekti upriamovať čoraz viac na riešenie otvorených priestorov. Sloboda v open space sa postupne pretransformovala do individualizovaných zón a spolu s ňou začali do pracovných prostredí prenikať vedľajšie aktivity, ktoré by zamestnancov dokázali účinne stimulovať. 

 

co living space toptrendy zlatý historicky priestor banky foto adrien william

 Foto: Adrien Williams

Predstaviteľov novej vlny zamestnávateľov tvoria v prevažnej miere mladí, ambiciózni start-upisti, priťahujúci k sebe podobne založených spolupracovníkov. V dôsledku toho architekti pristupujú k formovaniu kancelárskych priestorov podľa nových pravidiel. S citlivým prístupom k potrebám pracovníkov a k hodnotám objektu pristupoval Henri Cleinge, ktorý sa postaral o to, aby v historickej budove montrealskej Royal Bank mohla vzniknúť pevná základňa spoločnosti Crew, zameraná na výkonný marketing pre firmy. 

 

co living 2018 5

 

co living 2018 4

 Foto: Crew Collective

 

O sviežom prístupe k priestorovému stvárneniu svedčí aj názor zakladateľa spoločnosti Crew, Mikaela Choa: "Tejto historickej budove dávame priestor vstúpiť do novej pracovnej éry." Vyjadruje sa na margo presťahovania sa do priestorov novoklasickej banky, ktorá od roku 2010 bola pustá a nevyužívaná. S pomocou skúseného architekta a ohľaduplnosťou všetkých zúčastnených strán mohol vzniknúť reprezentatívny priestor, stelesňujúci samotné poslanie firmy. Pozoruhodným počinom je tento projekt revitalizácie aj preto, že realizačný tím umožnil stavbe vyniknúť vo všetkej svojej majestátnosti a novú funkciu priestoru podriadil originálnej architektonike. 

 

 

co living 2018 3

 Foto: Adrien Williams

 

Na ploche riadiceho centra firmy sa prepája verejná zóna so súkromnou a pracovná s oddychovou. Pracovníci zameraní na efektívne riešenia pre svojich klientov sa tak stíhajú socializovať počas pauzy vo verejnej kaviarni vzdialenej len o poschodie vyššie a interferovať s postupmi iných firiem v rámci stretnutia v co-workingových priestoroch, ktoré sú určené na dočasný prenájom. Estetické hodnoty pracovného prostredia sú v tomto prípade na mimoriadnej vysokej úrovni, vďaka čomu sú pracovníci podprahovo stimulovaní k excelentným výkonom, stretávajúcim sa s ich pracovným prostredím. 

 

 

kaviareň s luxusným interiérom

 Foto: Adrien Williams