bg services tit

 

Smart bývanie možno realizovať v niekoľkých etapách. Najdôležitejšia je v prvom kroku realizácia infraštruktúry, tzn. kabeláže. Ostatné systémy vrátane centrálneho systému, regulačných prvkov či multimédií sa dajú realizovať aj neskôr.

iRobotRobotický vystávač iRobot Roomba

Na váš príkaz bude jazdiť po dome a vysávať akýkoľvek povrch. Keď sa unaví, sám sa dostaví do dokovacej stanice, aby si dobil baterky, a potom sa opätovne pustí do práce.


Pri klasickej elektroinštalácii je kabeláž vedená od ističa k svetlám cez vypínače, ktoré slúžia na zapínanie a vypínanie príslušného svietidla alebo svetelného okruhu. Zásuvkové okruhy sú vedené od ističa k príslušným zásuvkám bez vypínania. Základné funkcie ako lokálne spínanie svietidiel a rozvod napätia v zásuvkách rieši klasická elektroinštalácia dostatočne. Problém nastáva, ak požadujeme od inštalácie väčší komfort, napríklad ovládanie osvetlenia z viacerých miest. V takom prípade potrebujeme inteligentnú inštaláciu.

CanaryBezpečnostný systém Canary

Je veľmi ľahko nastaviteľný a monitoruje celý dom. Vďaka detektoru pohybu spustí nahrávanie, hneď ako zaznamená nejakú nezvyčajnú aktivitu a, samozrejme, cez aplikáciu video streamuje do vášho mobilu.

 

Zvýši hodnotu domu a zníži spotrebu

V integrovanom systéme sú všetky podsystémy poprepájané a odovzdávajú získané informácie jednému centru na vyhodnotenie. To podľa optimálneho programu a aktuálnych potrieb obyvateľov rozhoduje o činnostiach jednotlivých podsystémov pri zabezpečení maximálnej účinnosti a minimálnych nákladov. Optimálne riešenie a riadiaci systém pochopiteľne niečo stoja a je dôležité vyhodnotiť ich komplexný prínos cez návratnosť investícií. Efektívnym riadením spotreby energií možno dosiahnuť významné úspory a neporovnateľne zvýšiť komfort bývania. Konkrétne prepočty hovoria o návratnosti investície do integrovaného riadiaceho systému v rozpätí 5 až 7 rokov. Navyše, inštalácia kvalitného riadiaceho systému a moderných energetických systémov zvyšuje hodnotu domu pri ďalšom predaji až o 20 percent.

Logi Circle image 001Kamera Logi Circle

Umiestnite ju do miestnosti, ktorú chcete monitorovať a kamera zaznamená všetky vizuálne i zvukové aktivity. Môžete ju využiť napríklad na sledovanie domáceho zvieraťa. Zameranie je tu však skôr na zábavu než na bezpečnosť.

 

Srdce múdreho domu

Srdcom každého inteligentného domu je centrálny systém. Ten vďaka potrebnej centrálnej infraštruktúre a jednotlivým aktívnym prvkom pomáha automatizovať jeho chod. Centrálny systém domu riadi vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu, tienenie, ohrievanie teplej vody, zavlažovanie a zabezpečovaciu techniku. Vie tiež riadiť kamery, osvetlenie, krby, vyhrievanie bazéna, akvária či jazierka. Podľa vonkajšej vlhkosti riadi zavlažovanie záhrady. Ovláda mechanické zabezpečenie (rolety, žalúzie, zámky). Riadi tiež chod spotrebičov, komunikáciu, distribúciu TV a video signálu, rádio, hudbu, telefón a internet.

 

text: Filip Lehotský
foto: archív firiem