vyhody nezivotneho poistenia mPoistenie zdravotné a sociálne je pre väčšinu ľudí bežnou praxou. Horšie je, ak sa majú v spleti konkurenčných poisťovní rozhodnúť pre životné alebo neživotné poistenie.

vyhody nezivotneho poisteniaPán Vladimír Belovič nám v nasledujúcom rozhovore predstavuje možnosti a výhody jedného z produktov.


Môžete čitateľom vysvetliť, čo zahŕňa pojem neživotné poistenie a aké kroky musia klienti urobiť pri uzatváraní tohto druhu poistenia?

Neživotné poistenie je poistenie hnuteľných a nehnuteľných veci, ktoré sú vo vlastníctve (resp. držbe) klienta. Ide napríklad o poistenie motorových vozidiel – havarijné poistenie či povinné zmluvné poistenie, o poistenie nehnuteľností (byt, dom, chata) či zariadenia domácností. Ak klient takýto druh poistenia potrebuje, mal by navštíviť niektorú z našich pobočiek, kde mu kvalifikovaní pracovníci poradia.

Kedy by mal človek zvážiť poistenie nehnuteľnosti?


Ak plánuje kúpu nehnuteľnosti, je dobré zároveň myslieť aj na kvalitné poistenie. Malo by byť uzatvorené od momentu, kedy sa osoba stane jej vlastníkom.


Ako ovplyvňuje miera zabezpečenia nehnuteľnosti limit plnenia? Napríklad kvalita dverí a okien.


Pre riziko odcudzenia v poistení nehnuteľnosti nie sú podmienkou žiadne špeciálne zabezpečenia. Dôležité je, aby budova bola uzavretá. Pre poistenie zariadenia domácnosti sú v závislosti od zabezpečenia nastavené limity plnenia pre odcudzenie. Podľa výšky poistnej sumy na odcudzenie poisťovňa klientovi presne určí, čo musí splniť. Vrátane špecifikácie dverí a zámkov.

Viac sa dočítate na strane 18 – 19

 

Text: Ivona Partmanová
Foto: AXA a. s.

Tento článok vyšielv publikácii Top trendy v bývaní 2010