zyme studios 1Reálny príklad toho, ako môže architektúra hladko splynúť so svojím prírodným prostredím je viditeľná v projekte oscilačného domu situovaného priamo do púštnej oblasti na americkom západe. 

Koncepciou návrhu tohto obydlia bolo vytvoriť štruktúru s vizuálnou trojuholníkovou stopou, ktorá by sa integrovala do pôvodného skalného prostredia, a zároveň maximalizovala prírodné črty krajiny.

Oscilačný dom s tvarom prírodného reliéfu

Architektonická kancelária Zyme Studios vytvorila návrh domu v podobe ťažkej hmoty, ako ilustráciu významu púšte v porovnaní s ľudskou formou. Dutiny a formy použité v dizajne vytvárajú nútenú perspektívu, ktorá ďalej zdôrazňuje vzťah medzi štruktúrou a krajinou.

 

zyme studios 2


Vstup do domu je prerušovaný dutinami na protiľahlých stranách stavby, ktoré poskytujú výhľady a priečne vetranie. Hlboké previsy a hrubé, pevné steny napodobňujú ťažkosť balvanov obklopujúcich dom a pasívne upravujú interiéry prostredníctvom chladiacich tienidiel a tepelného vykurovania. Forma domu pohlcuje svah, prepletá sa medzi skalami s výhľadmi z každého verejného a súkromného priestoru.

 

zyme studios 3

 

Udržateľné stratégie ideálne pre danú lokalitu

Vďaka trojuholníkovému pôdorysu oscilačného domu vznikol trvalo udržateľný dizajnový prvok na každej smerovej fasáde. Na západnej strane domu poskytuje najvýraznejšia stena útočisko za vysokými balvanmi, ktoré chránia pred horúcim vzduchom počas dňa a otvára sa do výhľadu na prírodné prostredie zo spální a spoločenských priestorov.

 

zyme studios 6

zyme studios 6

 

Medzitým pevné steny na severnej strane využívajú dramatické zmeny teploty púštneho podnebia zo dňa na noc a pôsobia ako tepelná hmota, ktorá umožňuje pasívne chladenie počas dňa a pasívne vykurovanie v noci.

 

zyme studios 5

zyme studios 4

Bazén na východnej strane domu vytvára odparovací chladiaci účinok z nádvoria, ktorý je koncipovaný priečnym vetraním zabezpečený ovládateľnými oknami orientovanými na východ. Architektúra tak využíva jedinečné vlastnosti údolia Yucca a vytvára udržateľný, energeticky efektívny životný priestor, ktorý splýva s okolitou krajinou.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Zyme Studios