62be1aca 3136 4763 8fb3 94e098907724

 

 

62be1aca 3136 4763 8fb3 94e098907724

Zdroj foto: strategie.hnonline

V tomto ročníku posudzovala stavby 8-členná odborná porota, ktorá udelila celkom 9 cien. Aktuálny 25. ročník súťaže poznamenala situácia vyvolaná pandémiou COVID-19, preto respondenti mali možnosť hodnotiť stavby na graficky inovovaných stránkach, výrazne atraktívnejším spôsobom. Prejavilo sa to vo výraznom náraste celkového počtu hlasujúcich, ktorý prekročil v tomto roku 49 tisíc.

Slávnostné odovzdávanie cien celoštátnej súťaže Stavba roka sa v ostatných rokoch už tradične konalo na Gala večeri venovanom súbežne otvoreniu veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA v priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave. Aktuálny 25. ročník súťaže poznamenala situácia vyvolaná pandémiou COVID-19, ktorá spôsobila zrušenie oboch veľtrhov ako aj pripravované slávnostné odovzdávanie cien súťaže Stavba roka. Gala večer sa uskutočnil v náhradnom termíne 25.6.2020 v štúdiách RTVS a záznam zo slávnostného odovzdávania ocenení vysielala RTVS na stanici Dvojka.

Stále pretrvávajúce obmedzenia neumožnili uskutočniť večer za prítomnosti niekoľkých stoviek účastníkov, priateľov slovenskej architektúry a stavebníctva, ale len za úzkeho okruhu zástupcov prihlasovateľov stavieb, vyhlasovateľov cien, predstaviteľov inštitúcií garantujúcich ceny za celospoločenský prínos – Ministerstva dopravy a výstavby SR a Únie miest Slovenska a členov poroty. Napriek týmto obmedzeniam bol Gala večer umocnený famóznym vystúpením umelcov – Janoska Ensemble a Jany Kirschner, čím sa stal nezabudnuteľným nie len pre účastníkov v štúdiu ale aj pre divákov RTVS. Záštitu nad 25. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota, ktorú nominovali vyhlasovatelia 25. ročníka súťaže Stavba roka 2019.

V aktuálnom 10. ročníku mali možnosť respondenti hodnotiť stavby na grafcky inovovaných stránkach, výrazne atraktívnejším spôsobom. Prejavilo sa to vo výraznom náraste celkového počtu hlasujúcich, ktorý prekročil v tomto roku 49 tisíc. V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti  presne 49 051 respondentov! 

 

I. Hlavná cena titul Stavba roka 2019

Zámok Pezinok

 Autor fotografie: FORTE EXTRA, s. r. o.

Zámok Pezinok
obnova, novostavba

 

II. Ceny za celospoločenský prínos


Hrebienok Resort II

Autor fotografie: Ján Jasenský

Hrebienok Resort II

 

Zámok Pezinok1

Autor fotografie: FORTE EXTRA, s. r. o.

Zámok Pezinok

 

 

III. Ceny vyhlasovateľov súťaže

 

nfs

Autor fotografie: Ing. Milan Jursa

Národný futbalový štadión

 

 

Poštová

Autor fotografií: Mgr. art. Lukáš Macek

Poštová 1
rekonštrukcia, Žilina

 

 

Poštová 2

Autor fotografie: Mgr. art. Lukáš Macek

Poštová 1
rekonštrukcia, Žilina

 

 

krus

Autor fotografie: Branislav Holík

ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu
novostavba

 

 

ft

Autor fotografie: Mgr. art. Soňa Sadloňová

 WellPark, novostavba, Žilina

 

 

stein2

Autor fotografie: Martin Viazanko

Stein 2
novostavba, Bratislava

 

 

 

Cena verejnosti 2019

letko

Autor fotografie: Peter Letko  

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane
rekonštrukcia komunikácií

 

Viac na: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia