FSDaysAWARD16 2

Spoznajte top zabezpečovacie technológie tohto roka

FSDays 2016 logo ba CMYK 300dpi

 

30.9.2016


Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu bezpečnosti PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2016 je súťaž FSDays AWARD o najlepší a najzaujímavejší produkt či službu. Súťaž je určená pre všetky spoločnosti, ktoré sa na veľtrhu prezentujú. Tento rok sa jej zúčastnilo celkovo 7 firiem a 8 exponátov.

 

Porota udelila dve ceny za najlepší exponát a dve zvláštne ocenenia.

 

Cenu FSDays AWARD 2016 za najlepší exponát získali:

1. Spoločnosť EG-LINE a.s. s produktom KABA EVOLO mechanotronická vložka - EXPERT PLUS
Mechanotronická vložka KABA EVOLO EXPERT PLUS ponúka dvojaké zabezpečenie. Vyhodnocuje tak mechanickú, ako aj elektronickú časť. Vysokú kombinačnú schopnosť a bezpečnosť kľúča KABA EXPERT PLUS dopĺňa zabezpečenie RFID čipovou technológiou v rámci systému Evolo - prístupový systém.

 

2. Spoločnosť Tyco Fire Protection Products za exponát ZETTLER Profile

Produkt predstavuje najmodernejší rad ústrední. Každá z nich bola architektonicky navrhnutá a je esteticky atraktívna. ZETTLER Profile vyniká jednoduchou inštaláciou, konfiguráciou a údržbou a znižuje celkové náklady na prevádzku po celú dobu svojej životnosti. PROFILE je digitálna adresovateľná ústredňa pre požiarnu signalizáciu s mnohými funkciami a farebným dotykovým TFTdisplejom s uživateľským rozhraním. Dostupná je v štyroch základných prevedeniach s jedným, dvomi až štyrmi, prípadne dvomi až ôsmymi vedeniami. Do siete je možné zapojiť až 99 ústrední ZETTLER PROFILE.

FSDaysAWARD16 6IMG 5047

 

ZVLÁŠTNE OCENENIE získali:


1. Spoločnosť VOP CZ, s.p. za exponát KERBEROS MOBILE – mobilný 2D skener podvozkov

KERBEROS MOBILE patrí k produktom, ktoré tvoria kompaktný systém pre ochranu vjazdu vozidiel do strážených alebo inak významných objektov. Je špeciálne vyvinutý pre rýchlu a spoľahlivú kontrolu povrchu podvozkov vozidiel. Umožňuje obsluhe odhaľovať vzniknuté zmeny na podvozku vozidla, ako aj predmety, ktoré boli na podvozok vozidla upevnené dodatočne. Vďaka softwaru je možné vytvoriť snímku súbežne s prejazdom kontrolovaného vozidla a automatickú archiváciu podľa registračnej značky vozidla, prípadne iného identifikátoru. KERBEROS MOBILE umožňuje vyhotovenie farebnej snímky podvozku, automatické nasvietenie podvozku kontrolovaného vozidla. Prevedenie výrobku je mechanicky odolné a kompaktné.


2. Spoločnosť WORKSWELL s.r.o. za produkt WORKSWELL ThermoInspector

Systém WORKSWELL ThermoInspector českej spoločnosti WORKSWELL s.r.o. je inspekčný termovízny systém pre monitoring rizikových oblastí a objektov v rámci aplikácie požiarnej bezpečnosti (na stráženie skládok, lomov, prepravníkov uhlia, a podobne), ale taktiež pre vstupno - výstupnú kontrolu, akostné, termálne a iné testovanie počas výroby. Je schopný priebežne merať a vyhodnocovať teplotu v rámci sledovanej oblasti, zamerať sa na rizikové miesta a podľa požadovaného nastavenia reagovať na prekročenie teplotných limitov. Pomocou vstupných/výstupných signálov môže ThermoInspector ovládať aj externé zariadenia, určené na likvidáciu požiaru, prípadne zvukovo či vizuálne zobraziť varovanie.

Výrobok je kompletne vyvinutý a vyrábaný v ČR. Systém ThermoInspector získal ocenenie na veľtrhu Inovace roku 2015 a spoločnost Workswell za tento výrobok získala titul Vizionář 2015.

workswel

 

Ďalšie súťažné exponáty a podrobné informácie sú dostupné na www.fsdays.cz.

 

Pripravila: Paula Mokrá
Foto: FSDays