pq czech tourismV hlavnom meste Českej republiky práve prebieha 15. ročník multižánrového festivalu Pražské Quadriennale performance designu a prostoru.

Počas jeho trvania, až do 18. júna, sa uskutočnia živé performance v uliciach Prahy, výstavy v Holešovickej tržnici, originálne inscenácie študentov a začínajúcich umelcov na Divadelnej fakulte – DAMU. Veľtržný palác Národnej galérie Praha zase ožije vďaka scénografickým prvkom a dielam divadelnej architektúry.

Epicentrum celého festivalu sa nachádza priamo v industriálnom areáli Holešovickej tržnice. Pri návšteve tohto miesta sa návštevníci budú môcť zapojiť do pohlcujúcich a dynamických inštalácií v rámci študentskej výstavy. Priestor pod holým nebom poskytuje jedinečnú scénu na prezentáciu inovatívnych prístupov študentov a začínajúcich umelcov.

Domov, folklór i ekológia

Priestranné haly sa stávajú miestom konania Výstavy krajín a regiónov. Tá predstavuje celkom 100 inštalácií tvorivých tímov reprezentujúcich 59 krajín a regiónov. O tematickom rozsahu výstavy sa vyjadrila umelecká riaditeľka festivalu Markéta Fantová: "Když nahlédneme do programu, zjistíme, že napříč hlavními výstavami rezonují čtyři významné tematické body. První se točí kolem reflexe křehkosti a pomíjivosti lidské existence v postpandemickém kontextu spolu se zkoumáním pojmu 'domov'. Další výstavy zachycují podstatu urbanismu, uvažují o vztahu mezi časem a prostorem, zabývají se místy shromažďování a využíváním veřejného prostoru, a to jak fyzického, tak digitálního. Nejživější a nejbarevnější výstavy čerpají inspiraci z tradičního folkloru, legend a kulturního dědictví. V neposlední řadě se zaměřují na udržitelnost, a to díly kritizujícími konzumerismus a ekologickou stopu."

Šírenie vedomosti o rozmanitosti jednotlivých kultúr

V duchu umeleckej koncepcie festivalu RARE majú zúčastnené krajiny a regióny za cieľ spoločne vytvoriť komplexnú mozaiku sociálne kritického pohľadu na rozmanitosť kultúr, využijúc tak rôzne umelecké výrazové prostriedky. Všetko umocní rad živých akcií pod vedením kurátorovaných umeleckých tímov, ktoré sa odohrajú v rámci hlavných výstav.

Predstavenie PQ Performances ukážu špecifické nákladanie s priestorom a pohybom, často aj s cieľom podnietiť divákov, aby sa aktívne zúčastnili a uvoľnili vlastnú fantáziu. „Podle Světové organizace cestovního ruchu tvoří 40 % turismu cestování za kulturou. V Česku jde o zvlášť důležitou oblast, z našeho průzkumu k image Česka mimo jiné vyplynulo, že v kontextu s kulturním dědictvím navštěvuje zemi v srdci Evropy průměrně 40 % zahraničních hostů. Nejvíc Francouzi (43 %), Britové a Američané (42 %), Rusové (40 %), Němci (36 %) a Rakušané (35 %),“ hovorí riaditeľ Českej centrály cestovného ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodáva: „Pokud se kulturní akce pojí s místem, které stojí za návštěvu, pobyt cestovatelů v dané lokalitě se prodlužuje, což přispívá ekonomice regionu."

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií a foto: Pražské Qaudriennale, Czech Tourism