povinne zmluvne poistenie xs auto krizovatka dopravna situacia toptrendy

 

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené každé vozidlo s evidenčným číslom pohybujúce sa po cestnej komunikácii. Jeho úlohou je finančne zabezpečiť zaplatenie škôd, ktoré vzniknú inej osobe prevádzkou motorového vozidla poistenca.

 

Postup pri plnení poistnej udalosti je taký, že ak poistenec spôsobí škodu, poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistencovi. Ten oznámi škodovú udalosť svojej poisťovni, ktorá ju zlikviduje tak, že poistné plnenie vyplatí priamo poškodenému. Čo sa týka finančnej kompenzácie, ide o krytie škôd spôsobených poisteným vozidlom, konkrétne môže ísť o náhradu škody na zdraví, za usmrtenie, na poškodenom majetku alebo ušlom zisku súvisiacom s nehodou, ktorú spôsobilo poistené vozidlo. Povinné zmluvné poistenie sa však nevzťahuje na kompenzáciu škôd, ktoré spôsobil poistenec sám sebe.

 

poistenie vodič

 

Poisťovne ponúkajú povinné zmluvné poistenie v rôznych cenových reláciách. Prioritne sa odvíjajú od veku a bydliska poisťovateľa, jeho doterajších škodových alebo poistných udalostí, objemu motora, počtu najazdených kilometrov počas roka, trvania vodičského oprávnenia a mnohých ďalších faktorov.

 

 

 

 

Výška poistného plnenia je síce stanovená zákonom,

niektoré poisťovne tento limit môžu navýšiť.

 

Cenu povinného zmluvného poistenia si poistenec môže dnes jednoducho preveriť prostredníctvom webových kalkulačiek poistenia, kde je možné zadať si všetky parametre vozidla i údaje o vodičovi a v priebehu niekoľkých minút systém vyráta konkrétnu výšku poistného od viacerých spoločností.

 

 

povinne zmluvne poistenie auto krizovatka dopravna situacia toptrendy

 

V prípade záujmu o rozšírenie základného poistenia si môžete k hlavnému balíčku PZP zvoliť rôzne druhy pripoistení podľa uváženia, ktoré základnú cenu navyšujú. Pozor si treba dať aj na limity poistného plnenia. V prípade, že by poistenec spôsobil škodu nad rámec poistného plnenia uvedeného v zákone, musí rozdiel v požadovanom finančnom odškodnení uhradiť z vlastných prostriedkov. Výška poistného plnenia je síce stanovená zákonom, avšak niektoré poisťovne tento limit môžu navýšiť.

 

 

Text: Petra Adamcová
Foto: Pixabay